Sprievod v Bratislave pri príležitosti medzinárodného dňa Falun Dafa

V sobotu 16. mája sa uskutočnil sprievod ulicami Bratislavy upozorňujúci na porušovanie ľudských práv v Číne komunistickým režimom. V čele sprievodu išiel orchester Tianguo (európsky Nebeský orchester). Trasa sprievodu smerovala z Rybného námestia ulicami Starého mesta až ku čínskej ambasáde na Jančovej ulici, kde jeho účastníci zapálili sviečky obetiam komunistického režimu. Sprievod trval približne 2 hodiny.

Orchester Tianguo vznikol koncom roku 2006, po založení obdobných orchestrov v Kanade a USA. Je to pochodový orchester, ktorý má v súčasnosti asi 80 členov. Jeho členovia sú praktizujúcimi Falun Dafa s víziou hrať nebeské melódie s čistým srdcom.

Niektorí z členov orchestra zažili brutálne mučenie v čínskych pracovných táboroch a väzeniach na vlastnej koži. Ďalší majú príbuzných a priateľov, ktorí sú dodnes prenasledovaní čínskym komunistickým režimom. Všetci sa spojili a vytvorili pochodový orchester, aby sa tak viac ľudí dozvedelo o skutočnej situácii Falun Gongu. S pravdivosťou, súcitom a znášanlivosťou vo svojich srdciach členovia Tianguo dúfajú, že umožnia aj ďalším ľuďom pomocou hudby uvidieť dobrotu Falun Dafa.

Po krátkom príhovore na Rybnom námestí o účele sprievodu sa sprievod s viac ako 100 ľuďmi okolo 19 hodiny pohol. Do pochodových úderov bubna sa pridávali trúbky, flauty a klarinety, nízke pasáže kontrovali tuby. Najmä zvuk bubnov orchestra mal na okoloidúcich skutočne zmrazujúci účinok, mnohí zostali stáť a pozerali sa, čo sa to deje. Jeden pán do mobilného telefónu vysvetľoval: "Je tu sprievod Falun Dafa, príď sa rýchlo pozrieť." Okolostojaci ľudia si brali informácie, ktoré rozdávali praktizujúci.

Ľudia vychádzali s obchodov, vykláňali sa z okien a sledovali, čo sa deje. Niektorí vyjadrovali prechádzajúcemu sprievodu podporu zdvihnutým palcom.

Sprievod prešiel popri hrade a na ceste k čínskej ambasáde sa v jeho pozadí ukázala nádherná dúha, polkruhovito obopínajúca súbor v popredí. Bolo to povzbudenie pri unavujúcej ceste hore brehom, ktorá končila pri čínskej ambasáde, kde Nebeský orchester opäť zahral niekoľko piesní.

Medzitým sa zotmelo a praktizujúci zapálili pri čínskej ambasáde sviečky na pamiatku obetiam komunistického režimu. Po krátkom príhovore a prečítaní odkazu čínskemu režimu, aby prestal prenasledovať Falun Dafa a aby sa čínski ľudia dištancovali od komunistického režimu a jeho zločinov, strávili ešte praktizujúci pri sviečkach niekoľko minút v tichej meditácii.

Akcia nadväzovala na sprievod vo Viedni, ktorého sa Nebeský orchester a väčšina účastníkov sprievodu v Bratislave zúčastnili tiež.

 

Začiatok sprievodu na Rybnom námestí
 
Sprievod v ulichach Bratislavy (Hviezdoslavove námestie)
 
Sprievod v uliciach Bratislavy (Hviezdoslavovo námestie)
 
Sprievod v ulichach Bratislavy (Panská ul.)
 
Sprievod v ulichach Bratislavy, reakcie ľudí
 
Sprievod v ulichach Bratislavy (Panská ul.)
 
Sprievod v ulichach Bratislavy (Primaciálne námestie)
 
Sprievod v ulichach Bratislavy (Hlavné námestie)
 
Sprievod v ulichach Bratislavy (Kapucínska ul.)
 
Sprievod nad hradom na ceste ku čínskej ambasáde (Mudroňova ulica)
 
Spomienková akcia pri sviečkach pred čínskou ambasádou (Jančova ul.)
 
Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search