Osobnosti na Slovensku sa vyjadrujú k zasahovaniu čínskej ambasády do programu SND

V utorok 20. januára 2009 sa pred novou budovou Slovenského národného divadla v Bratislave uskutočnilo zhromaždenie upozorňujúce na zasahovanie čínskeho komunistického režimu do programu SND. V dôsledku tlaku komunistického režimu SND odmietlo prenajať svoj priestor pre vystúpenie súboru Šen Jun, ktorý prezentuje tradičnú čínsku kultúru v jej najčistejšej podobe.

Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave, Peter Osuský, ktorý sa zhromaždenia zúčastnil, povedal, že podľa neho je hanbou, že žijeme v krajine, kde veľvyslanectvo komunistického zločineckého režimu určuje významnému kultúrnemu stánku na Slovensku, koho by malo alebo nemalo púšťať na svoje dosky. Dodal, že je tragédiou, že sa takto na Slovensku správame k neagresívnym, pokojným a slušným ľuďom, členom hnutia Falun Gong, ktorí sú v Číne zatváraní v laogai (pracovno-prevýchovných táboroch) a používaní ako živé zdroje orgánov.

Podľa Gabriely Šuvadovej z občianskeho združenia Človek v ohrození je odsúdeniahodné a bezprecedentné, že SND si nechá do svojho programu zasahovať ambasádou takej krajiny, akou je komunistická Čína. "Myslím si, že by sa mal iniciovať poslanecký prieskum na ministerstve kultúry a v Slovenskom národnom divadle, aby sa tieto veci prešetrili", dodala Gabriela Šuvadová.

Dostali sme aj reakcie od niektorých ďalších slovenských osobností:

"Predstava, že Čínska komunistická strana zasahuje do programu SND je neprijateľná. Predstava, že SND si čínskymi komunistami do programu nechá zasahovať je absurdná."
Fedor Gál, publicista a spisovateľ

"Podporujem túto akciu a som zásadne proti, aby iný štát zasahoval do kultúrnych akcií na Slovensku. Komunistické maniere sme tu už mali niekoľko desaťročí a nevidím dôvod, aby sem zasahovali opäť."
Richard Stanke, herec

"Je neprípustné, aby ambasáda inej krajiny zasahovala do výlučne slovenských záležitostí. Zdá sa mi to výsostne neprípustné. Som tým pobúrený a absolútne nesúhlasím."
Matej Landl, herec

"Akékoľvek potláčanie ľudských práv nie je v poriadku, nech sa to týka akejkoľvek krajiny."
Katarína Hasprová, speváčka

 

Zhromaždenie pred novým SND v Bratislave
 
Príhovory počas zhromaždenia
 
Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2019.

Search