Privítanie nového roka pred čínskou ambasádou v Bratislave

Prvý krok do nového roka je pre mnohých ľudí symbolický. Prináša so sebou náznak niečoho nového, očakávania, sľuby či predsavzatia. Pre skupinku praktizujúcich Falun Gongu v Bratislave bol vstup do nového roka symbolickým krokom k ukončeniu neutešenej situácie prenasledovania Falun Gongu v Číne. Vstup do nového roka strávili v tichu meditácie, a hoci navôkol rachotili petardy a vo vzduchu žiaril ohňostroj, na ich myseľ to malo malý účinok.

Niekoľko rozjarených okoloidúcich hlúčikov mladých ľudí pri pohľade na meditujúcich stíchlo, uvedomujúc si vážnosť situácie, a možno boli aj radi, že aj v tento deň niekto myslí na iných, na ľudí, ktorí dnes trpia. Jeden okoloidúci cudzinec si vzal informačný leták, a povedal, že situácia v Číne je vážna. Zostáva nám teda dúfať, že ten nadchádzajúci rok prinesie v tomto smere obrat.

Novoročný vinš

Kde Mrazeň končí a Studeň začína,
Rok sa lomí a v jeho piesni znie zima,
Chvoj zelený stromov snehom zakrytý,
No odkryje ho jar, to viem ja i ty.

Nech ďalší rok, v poradí už deviaty,
Odhalí cnosť, nech nie je zakliaty,
Nech života pravá krása,
V jeho svetle rozvíja sa.

 

Meditácia pred čínskou ambasádou v Bratislave
 
Meditácia pred čínskou ambasádou v Bratislave
 
Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search