Východné Slovensko: Petičná akcia proti prenasledovaniu Falun Gongu v Číne

Koncom októbra 2008 prebehla na východnom Slovensku séria zhromaždení s tematikou porušovania ľudských práv v Číne. Praktizujúci Falun Gongu navštívili Prešov, Košice, Spišskú Novú Ves a Michalovce, aby sa aj tamojší ľudia dozvedeli o prenasledovaní Falun Gongu v Číne a mohli podporiť petičnú akciu za jeho zastavenie.

Akcia začala v stredu 22. októbra v Prešove na Hlavnej ulici. Okoloidúci ľudia sa pristavovali pri rozložených stojanoch s plagátmi, zobrazujúcimi scény z prenasledovania. Veľa z nich nechcelo veriť, že niečo podobné sa dnes ešte môže diať. Zastavovali sa aj mladí ľudia, ktorí sa vracali zo školy, a neraz sa stávalo, že pri petičnom stolíku sa tvorili dva rady ľudí (boli dve petície). Aj deti sa pýtali na prenasledovanie a prejavovali záujem o cvičenia. Za deň pribudlo na petícii približne 350 podpisov.

Pokračovanie petičnej akcie patrilo Košiciam, kde niekoľko cvičiacich vo štvrtok už od ranných hodín predvádzalo cvičenia Falun Gong. Aj napriek pomerne chladnému počasiu sa pri petičnom stolíku pristavovalo mnoho ľudí, pýtali sa na cvičenia a podpisovali petíciu. "Ako by som mohla viac pomôcť?", spýtala sa mladá dievčina, ktorá podpísala petíciu. Dostalo sa jej odpovede, že za najlepší postup voči prenasledovaniu považujú praktizujúci Falun Gongu spôsob pokojného informovania verejnosti o prenasledovaní, ktorý potom spätne vytvára tlak na čínsky režim k zastaveniu prenasledovania.

V piatok sa v Spišskej Novej Vsi pri petičnom stolíku zastavovali najmä starší občania, ktorí si čo-to pamätali z čias totality. Jedna pani, ktorá prišla podpísať petíciu, nám povedala: "Išla som autom okolo a videla som, že sa tu niečo deje, tak som sa prišla pozrieť. Som rada, že som sa tu zastavila, aspoň som vám mohla podpísať petíciu. Môj manžel bojoval proti totalite celý život, tak o tom tiež niečo viem." Niekoľko ľudí prejavilo záujem aj o naučenie sa cvičení.

Sobotňajšie ráno v Michalovciach praktizujúcich príjemne prekvapilo. Hoci zo začiatku vyzerala pešia zóna vyľudnená, postupne sa na nej objavovalo čoraz viac ľudí. "Videli sme správu o vašej akcii v televízii," povedali nám viacerí okoloidúci. Pán, ktorý prejavil záujem o cvičenia, si od nás odnášal aj literatúru o Falun Gongu, ktorú si chcel preštudovať. Väčšina okoloidúcich nám po krátkom vysvetlení účelu akcie podpísala petíciu. Ku miestu, na ktorom sa akcia konala, sa prišiel fotiť svadobný pár a človek z ich sprievodu tiež prišiel podpísať petíciu, čím dal bodku za dopoludňajšou akciou v Michalovciach.

Na petícii tak počas štyroch dní pribudlo viac ako 1100 podpisov.

 

Prešov, mladí ľudia pri podpise petície
 
Prešov, okoloidúci sa pristavujú pri stojanoch so scénami z prenasledovania
 
Košice, okoloidúci sledujú cvičenia a podpisujú petíciu
 
Spišská Nová Ves, starší ľudia pri podpise petície
 
Michalovce, okoloidúci podpisujú petíciu
 
Michalovce, ľudia sa zaujímajú o cvičenia Falun Gongu
 
Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search