Privítanie Nového roka pred Čínskou ambasádou v Bratislave

V nočných hodinách na prelome roka 2007 a 2008 sa slovenskí praktizujúci stretli pred čínskou ambasádou, aby príchod nového roka privítali inak, ako je obvyklé. Kým navôkol rachotil zvuk petárd a vo vzduchu lietali rakety a svetlice, skupinka praktizujúcich pokojne meditovala. Symbolicky tento pokoj a mier želali praktizujúci aj ľuďom v Číne, ktorí sú tam za svoju vieru vo Falun Gong prenasledovaní.

Hoci bola hmla, atmosféra bola veľmi príjemná. Službukonajúci policajt si vypočul príbeh o prenasledovaní a zaujímal sa, prečo vzniklo. Okoloidúci, ktorý išiel okolo tesne po začiatku nového roku povedal, že nás tam vídava už niekoľko rokov, a že by si tiež vzal letáčik. Potom strávil niekoľko minút v rozhovore s praktizujúcim, ktorý mu hovoril o tom, čo je Falun Gong a prečo ho prenasledujú.

Nové ráno

Ďalší rok si s rokom ruku podáva,
však skrz ruch osláv kto ticho počúva
súcit vyše všeho na srdci ten má,
a ľuďom iným v tvŕdzi ich pomáha.

Prišiel a zas pôjde, no tu teraz staví sa,
by nádej svetu v statkov mäteži,
zaskvela tmou, jak jej náleží.

Bo všehomírom vyšší Zákon vládne,
činil si zlo - plať, no nie každý to vie.
Trud máš, vedz, pravda bola u teba,
no ty odbil si ju, mysliac iba na seba.

No hoc doba bola dlhá, má vždy koniec svoj
bo najvyšší Pán len jeden čas svetu dal,
by každý čo v ňom je ukázal.

Dnes ďalší rok sťa sekunda mihne sa,
Máš čas, nemáš? Vše rýchlejšie pohne sa.
Zadržať sa nedá, hoc môžeš chcieť,
by vek nový si mohol v diaľke zrieť.

Už skoro svitne ráno a víta ľudí v úžase - to čas naplnil sa,
radosť i plač, keď Zákon ku nim vstupuje,
veci krivé, vše napravuje.

 

Meditácia pred čínskou ambasádou v Bratislave
 
Meditácia pred čínskou ambasádou v Bratislave
 
Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search