Bratislava: Pripomenutie si 24. výročia prenasledovania Falun Gongu

Vo štvrtok 20.7. uplynulo 24 rokov od začiatku prenasledovania Falun Gongu v Číne. Praktizujúci Falun Gongu si toto výročie pripomenuli dvoma akciami: zhromaždením na Rybnom námestí v Bratislave a ku koncu dňa vigíliou pred čínskou ambasádou.

Falun Gong je prax zušľachťovania mysle a tela, ktorá sa riadi princípmi pravdivosti, súcitu, znášanlivosti. Vďaka svojim účinkom na zdravie si v Číne získal nesmiernu obľubu. Čínska vláda spočiatku Falun Gong podporovala, keďže si bola vedomá jeho priaznivých účinkov pre telo i myseľ. Obrat nastal v roku 1999, keď zo štatistického prieskumu čínskej vlády vyplynulo, že tento systém praktizuje okolo 100 miliónov ľudí, čo bolo viac ako členov Čínskej komunistickej strany. Vtedajší čínsky prezident sa tým cítil ohrozený, a tak sa zo strachu o moc rozhodol sa zničiť Falun Gong všetkými prostriedkami. Už 24 rokov sú ľudia cvičiaci Falun Gong v Číne kruto prenasledovaní, či dokonca podrobovaní násilným odberom orgánov, čím ich režim zabíja.

Na Rybnom námestí praktizujúci pri petičnom stolíku rozložili bannery a predvádzali pokojné meditačné cvičenia. Pristavovali sa pri nich domáci ako aj zahraniční turisti, čítali si informácie a rozprávali sa s praktizujúcimi, ktorí rozdávali letáčiky.

Okoloidúca pani povedala, že už o prenasledovaní Falun Gongu vie a chcela ísť hneď podpísať petíciu. Zaujímala sa aj o cvičenia a bola rada, keď sa dozvedela, že sa cvičia aj v Bratislave v Medickej záhrade.

Turista z Mexika sa pristavil pri banneroch zobrazujúcich prenasledovanie praktizujúcich vo väzeniach v Číne. Keď sa dozvedel, že môže podporiť petíciu za zastavenie prenasledovania, neváhal a pridal aj on svoj podpis.

Petíciu podpísala aj pani, ktorá sa už s Falun Gongom stretla v Prahe a niekoľkokrát si ho aj sama zacvičila.

K večeru sa praktizujúci presunuli pred ambasádu ČĽR v Bratislave, aby si tam vigíliou pripomenuli obete prenasledovania.

informačná akcia na Rybnom námestí
vigília pred čínskou ambasádou v Bratislave
vigília pred čínskou ambasádou v Bratislave
vigília pred čínskou ambasádou v Bratislave