Letná séria petičných akcií na Slovensku

Od 4. do 11. augusta sa uskutočnila letná séria petičných akcií po mestách stredného a východného Slovenska upozorňujúca na pretrvávajúce porušovanie ľudských práv v Číne. Mestá Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, Prešov a Košice privítali skupinu asi 10 praktizujúcich Falun Gongu, ktorí zbierali podpisy pod petíciu vyzývajúcu na zastavenie prenasledovania tejto meditačnej praxe v Číne. Ľudia sa taktiež mohli dozvedieť viac o samotnom Falun Gongu a vidieť naživo cvičenia, ktoré boli prezentované.

Po horúcej Banskej Bystrici privítal skupinu praktizujúcich Liptovský Mikuláš. Okoloidúci sa na informačných stojanoch mohli dozvedieť o prenasledovaní Falun Gongu v Číne. Mnohí sa pristavovali, aby si vypočuli fakty o prenasledovaní a pristupovali ku petícii, aby pridali aj svoj hlas za jeho zastavenie. Bolo pre nich len ťažké uveriť tomu, že to bola práve vysoká popularita Falun Gongu ako i jeho duchovné hodnoty, ktoré sa stali tŕňom v oku čínskej komunistickej vláde, ktorá sa rozhodla zničiť ho všetkými prostriedkami a že už 23 rokov sú ľudia cvičiaci Falun Gong v Číne kruto prenasledovaní, či dokonca podrobovaní násilným odberom orgánov.

Turista z Českej republiky sa pristavil pri cvičiacich a chcel vedieť viac o kultivačnej praxi. Zaujímalo ho hlavne, či môže človeku umožniť ísť duchovne nahor, pretože táto otázka ho v poslednom čase začala viac zaujímať. Vysvetlil, že v živote už dosiahol materiálne zabezpečenie, no stále hľadá duchovnú prax, ktorá by mu vyhovovala. Po obšírnom vysvetlení podpísal petíciu a rozlúčil sa so slovami vďaky.

Na ďalšej zastávke petičnej akcie, v Poprade, sa stávalo, že pri petičnom stolíku bolo aj viac ľudí naraz. Pristavil sa aj pán, ktorý po podpise petície chcel praktizujúcim dať všetky peniaze, čo mal so sebou. Praktizujúci zdvorilo odmietol a namiesto toho dal pánovi na pamiatku lotosovú pohľadnicu. Navrhol mu tiež, aby si vyskúšal cvičenia, načo sa pán naozaj pridal ku praktizujúcim a chvíľu s nimi robil tretie cvičenie.

Séria petičných akcií ďalej pokračovala do miest východného Slovenska. Ďalšími zastávkami boli Spišská Nová Ves, Prešov a Košice.

Petičná akcia v Banskej Bystrici
Petičná akcia v Liptovskom Mikuláši
Petičná akcia v Poprade
Okoloidúci v Poprade si skúša tretie cvičenie Falun Gongu.
Petičná akcia v Spišskej Novej Vsi
Petičná akcia v Prešove
Petičná akcia v Prešove
Petičná akcia v Košiciach