Bratislava: Akcia na pripomenutie 23 rokov prenasledovania Falun Gongu v Číne

V stredu 20. júla sa v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave uskutočnila akcia na pripomenutie si skutočnosti, že v Číne už 23. rok prebieha prenasledovanie Falun Gongu. Napriek horúčavám sa pri informačnom stánku pristavovalo pomerne dosť okoloidúcich, ktorí podpisovali petíciu proti prenasledovaniu Falun Gongu v Číne.

Akcie sa zúčastnilo približne 25 praktizujúcich Falun Gongu z celého Slovenska a neskoršie popoludní sa uskutočnila aj vigília s fotkami obetí z prenasledovania, počas ktorej odzneli príhovory hostí, ktorými boli  František Mikloško, disident a bývalý predseda NR SR, Andrej Stančík, poslanec NR SR a Martin Mlýnek, prednosta mestského úradu Bratislava – Staré Mesto. Martin Mlýnek takisto prečítal vyjadrenie solidarity, ktoré akcii zaslal Ondrej Dostál, štátny tajomník ministerstva spravodlivosti, predseda OKS.

Vigília s fotkami obetí z prenasledovania Falun Gongu v Číne

Marek Tatarko, zástupca Slovenskej Asociácie Falun Gong, v úvode povedal, že dnes to je už 23 rokov odvtedy, ako 20. júla 1999 v Číne začalo prenasledovanie Falun Gongu, meditačnej disciplíny založenej na univerzálnych princípoch pravdivosť-súcit-znášanlivosť.

Pripomenul, že 5. mája 2022 prijal Európsky Parlament uznesenie „o správach o pokračujúcom odoberaní orgánov v Číne“, kde vyjadril vážne znepokojenie nad správami o pretrvávajúcom, systematickom, neľudskom a štátom povolenom odoberaní orgánov väzňom v Čínskej ľudovej republike, konkrétne prívržencom hnutia Falun Gong a príslušníkom iných menšín, napríklad Ujgurom, Tibeťanom a kresťanom.

Na záver povedal, že hoci nevieme vrátiť život tým, ktorí zahynuli v prenasledovaní Falun Gongu, ich príbehy môžu poslúžiť na to, aby ľudia hlbšie pochopili povahu komunistického režimu a nebezpečenstva, ktoré v sebe nesie a mohli sami za seba spraviť rozhodnutie, ako sa ku nemu postaviť.

František Mikloško: „Pokiaľ Čína bude prenasledovať ľudí, pokiaľ ich bude ponižovať a vraždiť, nie je to civilizovaná krajina, ktorá patrí do tohto sveta.“

V následnom príhovore František Mikloško, disident a bývalý predseda NR SR, povedal účastníkom vigílie, že si váži všetkých, ktorí takýmto spôsobom vyjadrujú solidaritu tým, ktorých hlas nepočuť a ktorí zomierajú, pretože chcú žiť svoj život autenticky a podľa svojho presvedčenia.

Povedal tiež: „Viete, ja som kresťan a my kresťania veríme, že raz keď zomriem a budem postavený pred tvár Všemohúceho, tak sa ma nebude pýtať, tak ako to mám v evanjeliu napísané – či som katolík, či som evanjelik, či som Falun Gong – nebude sa ma pýtať, či som Maďar, Slovák, Armén alebo ktokoľvek iný.“

V závere svojho príhovoru František Mikloško zdôraznil: „Čína je dnes gigant, musí s ňou rátať Amerika, musí s ňou rátať každý, vykazuje obrovské ekonomické úspechy, ale mňa to nezaujíma. Pokiaľ Čína bude prenasledovať ľudí, pokiaľ ich bude ponižovať a vraždiť, nie je to civilizovaná krajina, ktorá patrí do tohto sveta.“

František Mikloško, disident a bývalý predseda NR SR, pri svojom prejave.

Andrej Stančík: „Akýkoľvek demokratický človek na Slovensku alebo po celom svete by sa mal práve v týchto dňoch postaviť za Falun Gong, pretože to, čomu toto hnutie čelí v Číne, nie je nič iné ako perzekúcia a tyrania od režimu, ktorý neuznáva ľudské práva“

Andrej Stančík, poslanec NR SR ocenil, že v týchto ťažkých letných horúčavách si mnohí našli čas, aby si pripomenuli to, čo sa deje v Číne. Zdôraznil, že hoci akcia je organizovaná k téme prenasledovania Falun Gongu, ide o oveľa hlbší problém – rešpektovanie práv iných, čo je gro slobody.

Povedal: „To je to, čo dnešnej Číne chýba. Tolerancia, rešpekt k odlišnostiam – myslím si, že akýkoľvek demokratický človek na Slovensku alebo v celom svete by sa mal práve v týchto dňoch postaviť za Falun Gong, pretože to, čomu toto hnutie čelí v Číne, nie je nič iné ako perzekúcia a tyrania od režimu, ktorý neuznáva ľudské práva.“

Svoj prejav Andrej Stančík ukončil slovami: „Sloboda nie je len akási prázdna hodnota, ale je to niečo, za čo sa musíme postaviť a čím musíme žiť. A preto držím palce, držím palce vám, ktorí ste tu dnes a držím palce všetkým, ktorí dnes prišli podporiť váš symbolický a tichý meditačný protest, pretože v 21. storočí nesmieme zabúdať na hodnoty slobody, demokracie a ľudských práv.“

Andrej Stančík, poslanec NR SR, pri svojom prejave.

Martin Mlýnek: Je dôležité, aby bolo počuť hlas utlačovaných ľudí

Následne odznel príhovor Martina Mlýneka, prednostu mestského úradu Bratislava – Staré Mesto, ktorý zdôraznil, že Staré Mesto vždy poskytne priestor ľuďom, ktorí chcú vyjadriť svoje presvedčenie a svoj názor. Povedal, že sú dve Číny, jedna na kontinente a to je tá autokratická a tá druhá – na Taiwane – je tá demokratická a dáva zrkadlo kontinentálnej Číne.

Martin Mlýnek, prednosta mestského úradu Bratislava – Staré Mesto, pri svojom prejave.

Ondrej Dostál, štátny tajomník ministerstva spravodlivosti, predseda OKS, sa akcie nemohol zúčastniť, no zaslal jej účastníkom svoje vyjadrenie solidarity, ktoré na akcii odznelo. Napísal v ňom: „Toto smutné výročie by malo byť pripomienkou na prenasledovanie nielen prívržencov Falun Gong, ale všetkých, ktorí nekonajú a nerozmýšľajú tak, ako to oficiálne komunistická ideológia prikazuje. Tibeťanov, Ujgurov, kresťanov, prodemokratických liberálov aj konzervatívcov. Lebo v Číne je prenasledovaný každý, kto si dovolí mať iný názor, ako je ten „jediný správny“, teda čínsko-komunistický. A my, slobodní občania Slovenskej republiky, ktorí sme zažili totalitu komunistickej diktatúry, by sme mali byť prví, ktorí by sme sa mali postaviť na stranu utlačovaných a prenasledovaných. Nemôže si povedať, „ja sa nevenujem duchovným cvičeniam Falun Gong, tak mi jedno, čo s nimi robia v Číne“. Áno, v praxi toho nemôžeme urobiť veľa. Ale aj symbolická podpora a odmietnutie čínskej komunistickej propagandy, ktorú sa čínsky komunistický režim pokúša šíriť pod pláštikom šírenia čínskej kultúry, je viac ako sebecká ignorancia.“

Svoje vyjadrenie zakončil slovami: „Stojím na strane všetkých utlačovaných obyvateľov Číny. Stojím na strane Falun Gong.“

V závere sa účastníci príhovorov na vyjadrenie podpory odfotili s vlajkou s odkazom „Vážime si Falun Dafa. Vážime si Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť.“

Spoločná fotka účastníkov prejavov s vlajkou „Vážime si Falun Dafa. Vážime si Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť.“