Český senát schválil uznesenie vyzývajúce k zastaveniu prenasledovania občanov ČĽR na základe ich viery alebo etnickej príslušnosti

Senát parlamentu Českej republiky schválil uznesenie, ktoré vyjadruje podporu príslušníkom prenasledovaných skupín v Číne, vrátane praktizujúcich Falun Gongu, kresťanov, Ujgurov a Tibeťanov.

Uznesenie č. 131 bolo schválené 20. marca 2019. Okrem iného vyzýva českého prezidenta a predsedu vlády, aby pri svojich rozhovoroch s predstaviteľmi ČĽR požadovali, aby Čína dodržiavala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a tiež aby okamžite zastavila prenasledovanie svojich občanov na základe ich viery alebo etnickej príslušnosti a prepustila svojich občanov, väznených na základe ich politického presvedčenia, viery alebo etnickej príslušnosti, z väzení a pracovných táborov.

Uznesenie bola reakciou na celoštátnu „Petíciu za ukončenie genocídy praktizujúcich Falun Gong páchanej čínskym režimom“. Petíciu podpísalo vyše 37 000 českých občanov.

Falun Gong je najprenasledovanejšou skupinou ľudí v Číne. V roku 1999 mal asi 100 miliónov nasledovníkov. Ľudia, ktorí sa riadia učením tejto budhovskej školy, sú prenasledovaní čínskym režimom a „prevychovávaní“ vo väzenskom systéme krajiny.

2019 3 23 czech senate resolution 02
Uznesenie senátu č. 131

 

2019 3 23 czech senate resolution 01
Uznesenie senátu č. 131

 

2019 3 23 czech senate resolution 03
Pani Veronika Sunová, predsedníčka Asociácie Falun Gong Českej republiky, hovorí na zasadnutí senátu.

 

„Dnes“, hovorí predsedníčka Asociácie Falun Gong Českej republiky Veronika Sunová,  „je veľmi významný deň. Máte príležitosť dať nádej ľuďom, ktorí sú i v tomto okamihu kruto mučení. Môžete podporiť milióny ľudí, ktorí už 20 rokov čelia krutému prenasledovaniu len za to, že veria v hodnoty pravdivosti, súcitu a znášanlivosti.“

„A môžete vyslať signál, ktorý možno zastaví niektorých jednotlivcov v páchaní  zločinov.“

2019 3 23 czech senate resolution 04
Senátor Marek Hilšer (rečník)

Senátor Marek Hilšer povedal: „Sme krajina, ktorá má skúsenosť s komunistickým totalitným režimom, máme skúsenosť s politikou zlovôľou, máme skúsenosť s politickými popravami, máme skúsenosť s väznením, máme skúsenosť s cenzúrou.“

„Veľmi dobre vieme, čo znamená porušovanie ľudských práv, nedodržiavanie slobody. A myslím si preto, že práve my, naša krajina, vďaka tejto historickej skúsenosti by sme mali byť citliví k tomu, keď sa niekde inde vo svete porušujú ľudské práva a pošliapavajú sa hodnoty.“

Taktiež dodal, že to, ako sa režim správa k svojim vlastným ľuďom, môže predznamenať to, ako sa bude správať k ostatnému svetu. Podľa Hilšera je čínsky režim veľmi agresívny a ignoruje základné ľudské práva, ako napríklad právo na spravodlivý proces, slobodu vierovyznania a slobodu prejavu. „Ak ohľadne toho ostaneme ticho, bude to znamenať, že súhlasíme,“ povedal Marek Hilšer.

2019 3 23 czech senate resolution 05
Senátor Pavel Fischer (rečník)

„Keď si prečítame Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, zistíme, že čínsky režim porušuje každý jeden jej článok,“ vraví Senátor Pavel Fischer.

Podľa Senátora Fischera, ľudia uväznení v koncentračných táboroch nemajú žiadne práva. „Človek sa tam stáva nositeľom orgánov. Orgány sú odoberané zdravým živým ľuďom, aby sa v čo najvyššej kvalite dostali ďalej. Nie je náhodou, že tieto tábory sú veľmi blízko nemocniciam, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu biologického materiálu.“

2019 3 23 czech senate resolution 06
Václav Chaloupek (rečník)

Senátor Václav Chaloupek povedal: „Postupne sme sa dozvedeli fakty o nútených odberoch orgánov. Tieto fakty sú také odstrašujúce a také príšerné, že si to ani nedokážeme predstaviť.“

2019 3 23 czech senate resolution 07
Senátor Václav Hampl (rečník)

„Chcel by som sa veľmi poďakovať občanom, ktorí túto petíciu priniesli do Senátu. Myslím si, že je to jeden z mnohých prípadov, kedy je plodná spolupráca medzi občianskou spoločnosťou a senátom,“ povedal Senátor Hampl.  

„Česká republika je naozaj jednou z krajín, kde dlhodobo transplantácia, špičkový, úžasný lekársky výkon, nech už ide o transplantáciu akéhokoľvek orgánu, beží dlhé roky úžasným spôsobom, a to dokonca už od čias, keď sme tu mali komunistický režim. A ani v tej dobe si režim, ktorý sme tu vtedy mali a pre ktorý ja nemám naozaj ani pol slova uznania, nedovolil zneužívať živých ľudí na transplantáciu orgánov. To je niečo, čo i pre tento neuveriteľne nedobrý, odporný režim, ktorý sme tu mali, bolo celkom mimo hranice.“

2019 3 23 czech senate resolution 08
Senátorka Jaromíra Vítková

Senátorka Jaromíra Vítková vyhlásila, že zločiny proti ľudskosti musia byť zastavené skôr než sa vymknú spod kontroly, ako napríklad vyhladzovanie Židov počas 2. svetovej vojny.

„Minulý týždeň sme si v Boskoviciach pripomenuli odsun židovských spoluobčanov v roku 1942 pochodom z geta na vlakovú stanicu. Myslím si, že tak ako vyvrcholila práve tato tragédia v roku 49, tak je potrebné si to uvedomiť, pretože to nezačalo v roku 1942, ale útoky na židovských obyvateľov v Nemecku začali omnoho skôr, je treba sa týmto veciam postaviť a zabraňovať v každej krajine a v každom čase,“ povedala Senátorka Vítková.

Petícia bola tiež podporená mimovládnymi organizáciami vrátane Českej helsinskej komisie a Amnesty International, ako aj bývalým Ministrom kultúry Danielom Hermanom, bývalou Komisárkou pre ľudské práva Monikou Šimůnkovou, bioetikom Karlovej univerzity Janom Payne a ďalšími.

 

Zdroj: http://en.minghui.org/html/articles/2019/3/26/176282.html