Petičná akcia v Šali

V sobotu 12. apríla zavítali praktizujúci Falun Gongu do Šale, aby tam formou pokojného zhromaždenia upozornili na pretrvávajúce prenasledovanie Falun Gongu v Číne. Ešte ani nepostavili stojany s plagátmi a už sa pristavila okoloidúca žena, či môže podpísať petíciu proti prenasledovaniu. S úsmevom sme jej podali pero a petíciu.

Zhromaždenie sa konalo v tom istom týždni, ako bola v miestnom kultúrnom dome otvorená výstava obrazov "Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť" s tematikou Falun Gongu a niektorí okoloidúci spomenuli, že ju už videli.

Veľa mladých ľudí sa pristavovalo pri cvičiacich a sledovalo pohyby cvičení, niekoľko z nich spomenulo, že Falun Gong už poznajú a že by uvítali aj cvičenia v Šali. Jedna pani zo Šale sa ponúkla, že privedie viacerých záujemcov, ktorí by sa naučili cvičenia, len potrebuje niekoho, kto by ich prišiel učiť. Radi sme jej vyjadrili našu ochotu pomôcť.

Ľudia sa tiež pristavovali pri plagátoch zobrazujúcich prenasledovanie Falun Gongu v Číne a mnohí vyjadrovali svoj nesúhlas s prenasledovaním podpisom petície. Za dopoludnie tak pribudlo na petícii viac ako 150 podpisov.

 

Ľudia pri stolíku s petíciou
 
Ľudia sa pristavujú pri cvičiacich a podpisujú petíciu