Odhalenie nútených otrockých prác v čínskych pracovných táboroch


Zostavené z Clearwisdom.net

1. Výroba vianočných lampášikov v pracovných táboroch väzenia Fanjiatai v meste Shayang pre export do USA
Od praktizujúceho z provincie Hubei, Čína

Väzenie Fanjiatai v meste Shayang núti uväznených pracovať dlhé hodiny v neľudských podmienkach pri výrobe výrobkov na export. Toto väzenie má mnoho zmlúv so spoločnosťami v provinciách Zhejiang, Jiangsu a Fujian. Zistilo sa, že veľa výrobkov vyrábaných vo väznici Fanjiatai je určených na export do západných krajín.

Príkladom týchto druhov výrobkov na export sú reťaze farebných vianočných lampášikov. Existuje niekoľko druhov a farieb vianočných svetiel, slúžiacich bežne na dekoráciu vianočného stromčeka, okien alebo exteriéru domu. Každá reťaz svetiel môže byť vyrobená zo 150, 200 alebo 300 malých farebných žiaroviek. Reťaz 50-tich 2,5 voltových žiaroviek je navrhnutá na 110-voltovú sieť, čo je napätie používané v USA.

Niektoré z výrobkov vyrábaných vo väzení Fanjiatai sa tiež vozia do provincie Zhejiang, kde sa zhromažďujú a dodávajú do Taiwanu, pretože tieto výrobky vyvážajú do USA iba taiwanské podniky. Vianočné svetlá vyrobené vo väzení Fanjiatai patria medzi najobľúbenejšie druhy nakupované v USA. Praktizujúci Falun Dafa, ktorí boli zadržaní v tomto väzení, majú vo svojej zbierke niekoľko exemplárov týchto maličkých svetiel ako dôkaz svojho tvrdenia. (Poznámka: americké zákony zakazujú import akýchkoľvek produktov, ktorých akákoľvek časť bola vyrobená alebo montovaná nútenou prácou).

Anglická verzia: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/5/8/47833.html
Čínska verzia: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/18/72604.html

2. Otrocké práce a zamaskované vydieranie v záchytných centrách vo Wubei, provincia Hubei
Od praktizujúceho Falun Dafa, Hubei

Dozorcovia záchytného centra vo Wuhane, provincia Hubei nútia zadržaných vykonávať otrocké práce vo svojich celách. V záchytnom centre č.1 v meste Xiangfan nútia napríklad uväznených vyrábať krabice na lieky a skladať učebnice pre základné a stredné školy. Zločinci, vrátane drogovo závislých, zlodejov, vrahov a ľudí, ktorí sa dopustili všetkých druhov zločinov a majú nízky morálny charakter, robia počas výroby neuveriteľné veci. Napríklad, keď vyrábajú krabice na lieky a skladajú knihy, títo zločinci zámerne vkladajú špinavé veci do týchto výrobkov, ako výlučky z rán na ich nohách, krv, hnis a iné špinavé veci. Pracovníci záchytného centra sa s tým neobťažujú nič robiť.

Záchytné centrum tiež zbiera peniaze nečistým spôsobom. Väzni, ktorí musia nútene pracovať nielenže nedostávajú ani jeden cent, ale niektorí sú prinútení platiť 20 jenov za "ubytovanie a jedlo" za každý deň, ktorý sú zadržiavaní. Rodinným príslušníkom nie je dovolené pomôcť im s dennými nevyhnutnými vecami ako sú toaletný papier alebo papuče (len čo vstúpia do záchytného centra, musia odhodiť svoje topánky a byť bosí). Členovia rodiny musia posielať peniaze, jedinú vec, ktorú záchytné centrum akceptuje! Záchytné centrum má kontrolu nad peniazmi - zadržiavaný dostane len kus papiera ako potvrdenie takej a takej sumy uloženej u záchytného centra.

Denné potreby sa nakupujú a predávajú v obchodoch v týchto záchytných centrách za ceny, ktoré si sami určujú. Pre uväznených nakupujú výrobky najnižšej kvality a predávajú ich za trikrát viac ako je ich pôvodná cena. Napríklad cena jedného mydla a balíka toaletného papiera je menej ako 1 jen, ale predáva sa za 2.5 jenov. Krabica instantných cestovín stojí 10 jenov a predáva sa za 40 jenov. Sto jenov stojí, keď sa ich doktor opýta, či sú chorí alebo nie, aj keď nepodstúpili žiadne z vyšetrení. V lete sa uskutočňuje dezinfekcia ciel. Každú celu to stojí 10 jenov za jednu dezinfekciu. Zamestnanci záchytného centra strhnú podľa svojho uváženia nejakú sumu z peňazí zadržiavaného a následne ju odpočítajú z jeho konta v knihe záznamov. Toto je zjavne skrytá forma vydierania (násilného získavania peňazí).

Policajti v záchytných centrách slovne a fyzicky týrajú praktizujúcich Falun Dafa. Je to bežným zvykom aj pre obyčajných kriminálnikov, slovne a fyzicky napádať praktizujúcich. Veľa praktizujúcich Falun Dafa trpí kruté prenasledovanie a neľudské mučenie. Sú napríklad trestaní tak, že sú prinútení stáť oproti stene, zatiaľ čo ich zločinci silno udierajú päsťami do hrude, fackajú ich, nútia ich vydržať v kľačiacej polohe (kľačanie na zemi s nohami od seba a s rukami zdvihnutými pred sebou, paralelne so zemou), a v zime na nich lejú studenú vodu. Ak praktizujúci Falun Dafa vykonávajú cvičenia Falun Gong, zviažu ich putami. Naviac, v záchytnom centre č. 1 Xiangfan majú vlastný druh doma vyrábaných pút. Tieto putá sú najkrutejší mučiaci prístroj s oceľovými svorkami. Keď ich nasadia na ruky, človek môže po čase zamdlieť. Na praktizujúcich Falun Dafa, ktorí držia hladovku na protest proti prenasledovaniu, strážnici protizákonne vykonávajú násilné kŕmenie. Toto miesto je skutočne peklom na zemi.

Anglická verzia: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/5/4/47705.html
Čínska verzia: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/18/72602.html

3. Praktizujúci Falun Gongu uväznený v meste Changsha, provincii Hunan, bol prinútený robiť otrocké práce
Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

V výpovede praktizujúcich Falun Gongu prepustených z väzenia Changsha v provincii Hunan vyplýva, že boli nútení vykonávať otrocké práce 13-14 hodín denne. Nútenie pracovať až do 23.00 hodín alebo až do východu slnka nasledujúceho dňa bolo obvyklé. V jednom záchytnom centre sa stala nehoda, keď kriminálneho väzňa prinútili pracovať 5 dní a nocí, pod hrozbou elektrických obuškov. Štyri prsty na ľavej ruke mu rozdrvila železná brána.

Keď praktizujúci Falun Gongu požadovali právo dodržiavať 8 hodín práce denne a voľnú nedeľu, uvrhli ich do samotky na 90 dní. S mnohými praktizujúcimi takto zaobchádzajú.

Väzenie Changsha nedávno nadviazalo zmluvu na výrobu elektronických produktov. Produkty objednala továreň vyrábajúca elektroniku Xinglong v meste Dongguan, provincia Guangdong, pre spoločnosť "Taida" v Taiwane, ktorá je dodávateľom pre Sony.

Chceme apelovať na medzinárodné spoločenstvá, zahraničné spoločnosti a podniky, aby venovali pozornosť porušovaniu ľudských práv a prenasledovaniu praktizujúcich Falun Gongu v Číne. Predkladáme toto špeciálne upozornenie spoločnostiam Sony a Taida: mnoho z vašich produktov vyrobených v Číne boli vyrobené nútenou prácou s porušovaním ľudských práv a vaše investície môžu byť použité Jiangovým režimom na prenasledovanie Falun Gongu. Nie je to niečo, čo by človek s citom pre morálku mohol dopustiť. Prosíme, neposkytujte investície tomuto režimu. Odhaľujme prenasledovanie a zabezpečme dodržiavanie ľudských práv.

Dvanásť praktizujúcich bolo 1. júna 2002 uväznených vo väzení Changsha. Na začiatku boli všetci praktizujúci Falun Gongu uväznení v tomto väzení. Avšak praktizujúci pokračovali v praktizovaní a odolávali prenasledovaniu. Mnoho z nich nazývali "nezmarmi" a uvrhli do samotky, kde niektorí z nich držali hladovku až 10 dní na protest proti zlému zaobchádzaniu. V apríli 2003 boli praktizujúci dopravení na farmu Changde Jinshi.

Anglická verzia: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/7/8/50007.html
Čínska verzia: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/21/77561.html

4. Produkty vyrábané otrockou prácou v čínskych pracovných táboroch sa objavili na webstránke známej talianskej značky
Od Li Ying v Austrálii

(Poznámka: Li Ying, autorka tohto článku, bola uväznená v ženskom nútenom pracovnom tábore v Shanghaii od decembra 2001 do októbra 2003, pretože praktizuje Falun Gong. Koncom novembra 2003 bola prepustená z pracovného tábora a vrátila sa do Austrálie. Toto umožnili praktizujúci Falun Gongu v Austrálii, austrálska vláda a ostatní dobrí ľudia z Austrálie).

Keď sa niekto pozrie na tieto obrázky, je to nepravdepodobné, že by si obrázky mladých dievčat s bábikami v rukách spájal s čínskymi pracovnými tábormi. Všetky tieto obrázky pochádzajú z www.mydoll.it/. Bábiky ako tieto sa vyrábali v oddelení ženského pracovného tábora Shanghai medzi júnom 2002 a májom 2003. Niektoré sa balili a dopravovali priamo do Talianska, ostatné sa posielali na iné miesta pre ďalšie spracovanie alebo zostavovanie.

Bábiky v troch veľkostiach prišli do pracovného tábora vo veľkých vreciach. Najväčšia veľkosť, ako je vidieť na prvom obrázku, obsahovala vo vreci 100 bábik. Najmenšia veľkosť obsahovala vo vreci 500 bábik. Keď bábiky prišli, položili ich na zem. Niektoré sa roztekali kvôli letnému teplu. Väzni ich obliekli, aby kupujúci nemohli vidieť, ako skutočne špinavé boli bábiky pod oblečením.

Existovali časové limity pre produkty na vývoz. Zadržaní v pracovnom tábore, vrátane ilegálne zadržaných praktizujúcich Falun Gongu, boli nútení pracovať minimálne od 7.00 hodín ráno do 9.00 hodín večer. Väčšina ľudí pracovala až do 11.00 hodín večer, pretože množstvo dennej práce nebolo možné za 10 hodín stihnúť.

Obrázok 1

Bábiky ako táto v rukách dievčaťa vpravo sa balili v Skupine 1 patriacej pod Divíziu 3. Zadržaní boli nútení pracovať až do polnoci, aby stihli pridelené prácu.

Proces balenia bol nasledovný: obliekli sme bábiku do trička a nohavíc, umiestnili opasok na kabát, obliekli kabát na bábiku, umiestnili čelenku na bábiku a dali jej na nohy topánky. Odrezali sme konce nití, učesali vlasy, uložili úplne oblečenú bábiku do tašky z bielej látky a položili dehydratátor pod bábiku. Potom sme ju zabalili do priesvitnej plastickej tašky, zložili papierovú krabicu a uložili úplne zabalenú bábiku do papierovej krabice. Každému pridelili 120 bábik na deň.

Obrázok 2

Bábika vľavo má oblečenú kombinézu. Kvetinová vzorka na spodku pravej nohavice je celá ručne vyrobená. Najprv dáme podšívku zospodu na tri kúsky látky a použijeme žehličku na nažehlenie látky na žltú podložnú látku, potom použijeme ceruzku na nakreslenie dvoch tykadiel slimáka a použijeme rozličné farebné nite, zošívajúc tri kúsky látky na žltý podklad podľa požiadaviek. Steh nebol dlhší ako 0,5 centimetra a vzdialenosť medzi dvoma stehmi bola okolo 0,5 centimetra. Stehy museli byť symetrické a dĺžka každého stehu rovnaká.

Tykadlo bolo vyšité niťou kávovej farby okolo drôtiku. Podobne to bolo s ľavou nohavicou.

Musela mať podobu oblúka a nemohla vyzerať neohybná. Olemovali sme tiež golier kombinézy s 0,5 centimetrami medzi stehmi. Bábika vpravo mala vyšitý svoj golier rovnakým spôsobom.

Obrázok 3

Kto by si to bol predstavil, že nielen bábiky v rukách týchto milých mladých dievčat sú produktmi pracovných táborov, ale tiež klobúky a nohavice, ktoré majú dievčatá oblečené.

Na obrázku 1 bola kvetina na pravej nohavici dievčaťa vľavo vyšívaná ručne, steh po stehu. Požiadavkou bolo, aby boli nite neviditeľné, okraje nemohli byť nerovné, kvetina nemohla byť šikmá a musela byť pravidelná. Pracovný tábor bol zodpovedný iba za vyšívanie kvetín; nohavice sa vyrábali inde.

Klobúky, ktoré majú obidve dievčatá a kvetiny na nich boli tiež vyrobené v pracovnom tábore. Vzorka bola vyšitá okolo klobúka, tak aby nezasahovala dovnútra.

Malý dom s komínom zobrazený na látke (na koberci) bol tiež časťou výroby v pracovnom tábore a skladal sa zo siedmich častí látky. Každá časť látky bola prišitá k spodnej látke podľa poradia.

Kvetina a malý dom na šatách dievčat boli tiež vyšívané v pracovnom tábore.

Proces balenia bábik, ktoré dievčatá držia v rukách, bol nasledujúci: najskôr sme obliekli bábiku do nohavíc, presvedčiac sa či je uško vzadu. Dali sme jej oblečenie, zásteru a topánky.

Odrezali sme nite a učesali vrkoče. Dali sme bábike klobúk a uložili ju do tašky z bielej látky, umiestnili sme dehydratátor pod bábiku, potom sme ju uložili do priesvitnej plastickej tašky, zložili papierovú krabicu a uložili úplne zabalenú bábiku do papierovej krabice. Každému pridelili 120 bábik na deň.

Obrázok 4

Jahôdková taška pred nohami dievčat bola vyrobená v pracovnom tábore. Na oboch stranách boli vyšité čiary. Po dokončení to malo tvar diamantu, takže sa dala cítiť jeho trojrozmernosť. Čiary sa nesmeli ohýbať a stehy museli byť pravidelné a hladké.

Obrázok 5

Nohavice a kvetinová vzorka na pravej strane nohavíc medvedíka sediaceho na stoličke boli tiež časťou výroby v pracovnom tábore.

Obrázok 6

Slnečnica na zadnej strane šiat bábiky vľavo bola vyšívaná. Rad stehov bol šitý na spodku zástery a goliera. Požadovalo sa, aby stehy boli pravidelné a aby medzi nimi nebola medzera väčšia ako 0,5 centimetra. Spojenie stehov a nití malo byť neviditeľné. Kvetinový klobúk bol tiež vyrobený v pracovnom tábore.

Proces balenia bol nasledujúci: obliekli sme bábiku do nohavíc. Umiestnili sme nohavice tak aby nebolo vidieť bábikine nohy, ponožky sme dvakrát zahli, dali na bábiku šaty, upevnili kvet na hlavu bábiky a omotali ho dvakrát okolo jej hlavy. Odrezali sme nite a učesali vlasy. Dali sme bábike klobúk a uložili ju do tašky z bielej látky, umiestnili sme dehydratátor pod bábiku, a potom sme ju uložili do priesvitnej plastickej tašky, zložili papierovú krabicu a uložili úplne zabalenú bábiku do papierovej krabice. Každému bolo pridelených 120 bábik na deň.

Gumička, ktorá upevňovala kvet na bábikinej hlave bola veľmi pevná a museli sme ju omotať dvakrát. Po jednom dni práce boli naše palce a prsty červené a opuchnuté. Napriek tomu sme museli pokračovať v našej práci nasledujúci deň, až pokým koža na našich prstoch nepopraskala a nekrvácala.

Obrázok 7

Kvetinové vzorky na šatách bábik na tomto obrázku boli všetky vyšité v pracovnom tábore. Jeden rad stehov bol vyšitý pravidelne na golieri a na spodnej časti zástery, s medzerou 0,5 centimetrov medzi stehmi. Proces balenia a prác bol rovnaký ako na obrázku 6.

Obrázok 8 Obrázok 9 Obrázok 10

Motýle a ich dráha letu na šatách bábik boli vyrobené v pracovnom tábore. Bolo nutné, aby čiara, pozdĺž ktorej boli motýle pripevnené bola neviditeľná a dráha letu motýľov musela byť rovnomerná a hladká, bez ostrých rohov a čiar.

Proces balenia tejto bábiky bol rovnaký ako pri bábike na obrázku 1.

Fotky zverejnené na tejto web stránke ukazujú iba niektoré z produktov, ktoré sme vyrábali v pracovnom tábore. Museli sme pracovať aj na odevoch, ruksakoch a ďalších doplnkoch, ktoré sa dodávali s bábikou.

Anglická verzia: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/6/28/49611.html
Čínska verzia: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/18/77245.html