Potvrdený počet umučených praktizujúcich Falun Gongu v Číne prekročil 1.000


Skutočný počet obetí je nad 5.000

LONDÝN (EFGIC) - Overený počet umučených praktizujúcich Falun Gongu v Číne, ktorý začal 18-ročnou Chen Ying 16. augusta 1999 prekročil minulý týždeň hranicu 1.000.

Na základe štatistiky čínskych vládnych zdrojov je však skutočný počet smrtí prinajmenšom 5.000 alebo dokonca ešte omnoho vyšší.

14. októbra 2001 bol počet obetí potvrdených Európskym informačným centrom Falun Gongu 323. V októbri 2001 zdroje blízke čínskej vláde hlásili počet skutočných smrtí značne nad 1.600 - viac ako päťkrát vyšší ako overené číslo. Ak skutočný počet smrtí vykazuje rovnaký nárast ako počet potvrdených smrtí, potom je skutočný počet smrtí k dnešnému dňu nad 5.000.

Toto číslo však pravdepodobne tiež podceňuje skutočný počet smrtí.

Zisťovanie a overovanie informácii v Číne, ktoré sa týkajú nespravodlivých smrtí praktizujúcich Falun Gongu je zložité a nebezpečné.

Úrad "6-10", vládny úrad na ministerskej úrovni vytvorený Jiang Zeminom na realizovanie kampane na "vykorenenie Falun Gongu" vydal príkaz, že každá smrť praktizujúceho Falun Gongu má byť zaznamenaná ako samovražda.

Podľa ročnej správy Amnesty International v roku 2000, z prvých 120 zdokumentovaných prípadov smrtí praktizujúcich Falun Gongu vo väzení, o 17 povedali čínski úradníci, že "vyskočili a zabili sa" keď ich prevážali na výsluch a 15 zahynuli od "pádu" počas zadržiavania.

Úrad 6-10 tiež vydal tajné príkazy, že polícia musí spáliť telá praktizujúcich Falun Gongu okamžite potom, ako vo väzbe zahynú, čím zničia dôkazy o mučení. Pitvy sú buď tajné alebo sa nerobia a vo väčšine prípadov nie je rodine obete dovolené vidieť telo.

Informácie o nespravodlivých úmrtiach sa tiež často označujú za "štátne tajomstvo", ktoré ak je prezradené ľuďom mimo Čínu môže viesť (a často viedlo) k tvrdým trestom vo väzení alebo i k horším následkom. Mnohí praktizujúci Falun Gongu, ako napr. 56-ročná pani Zhao Chunying (news), boli ubití alebo umučení na smrť kvôli ich pokusom odhaliť podrobnosti prenasledovania.

Navyše, ako rastie počet mŕtvych, tlak zo zahraničných vlád, organizácii pre ochranu ľudských práv a ďalších inštitúcii mimo Čínu vyústil k zväčšeniu úsilia o skrytie takýchto hrozných smrtí.

Podľa čínskych expertov musí čínska vláda míňať stovky miliónov dolárov na monitorovanie a riadenie toku informácii cez Internet, telefóny a ďalšie komunikačné mechanizmy a Falun Gong je na vrchole zakázaných tém.

# # #

Pozadie

Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa je prax meditácií a cvičení, založená na univerzálnych princípoch "Pravdivosť-Súcit-Tolerancia." Ľudia ho cvičia vo viac ako 50 krajinách sveta a je zakorenený v tradičnej čínskej kultúre, hoci je odlišný a oddelený od iných praxí ako sú budhistické náboženstvo alebo taoizmus. Keď vládne odhady hovorili asi o 100 miliónoch praktizujúcich Falun Gongu, vtedajší čínsky komunistický vodca Jiang Zemin postavil túto metódu v júli 1999 mimo zákon (reportáž). Odvtedy Jiangov režim zintenzívnil propagandistickú kampaň na obrátenie verejnej mienky proti tejto metóde, pričom väzní, mučí a dokonca zabíja tých, ktorí ju praktizujú. Európske informačné centrum Falun Gongu overilo podrobnosti o 1003 obetiach (reportáže / zdroje) od začiatku prenasledovania Falun Gongu v Číne v roku 1999. Vládni úradníci v Číne však hovoria, že skutočný počet obetí je značne nad 1.600, pričom experti odhadujú, že toto číslo je omnoho vyššie. Stovky tisíc ľudí bolo zadržaných a viac ako 100.000 bolo deportovaných do nútených pracovných táborov, väčšinou bez súdneho procesu.

Ak potrebujete viac informácii, kontaktujte prosím európske informačné centrum Falun Gongu.
Peter Jauhal + 44 (0) 7739 172 452 Nicolas Schols +32 47 98 75 734
E-mail: europe@falungonginfo.net, Web: http://www.falungonginfo.net/europe.htm
Na Slovensku: Peter Šedík, 0903 131 564

Zdroj: http://www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=8679