Rezolúcia Európskeho parlamentu vyjadruje „Veľké znepokojenie“ nad otázkou ľudských práv v Číne


Európsky parlament prijal 11. apríla 2002 rezolúciu nazvanú „Stratégia EÚ voči Číne“ [P5_TAPROV(2002)0179], v ktorej vyjadril extrémne znepokojenie nad otázkou ľudských práv v Číne. V rezolúcii sa uvádza, že v Číne „pokračuje tvrdé potlačovanie základných slobôd a stále sa používajú mučenie, zlé zaobchádzanie, svojvoľné zadržiavanie a popravy na potrestanie pokojného nesúhlasu a proti náboženským komunitám.“

Rezolúcia uvádza, že Európsky Parlament „ostáva extrémne znepokojený nad celkovou situáciou ľudských práv v Číne.“ Parlament „ľutuje, že dialóg medzi EÚ a Čínou v otázke ľudských práv doteraz neviedol k hmatateľným výsledkom.“

Rezolúcia „žiada Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby uplatnili efektívnejšiu kontrolu nad tovarom pochádzajúcim z Číny, aby dali najavo čínskym predstaviteľom, že EÚ v žiadnom prípade neprijíma tovar, ktorý pochádza z nútených pracovných táborov a vyzýva Čínu, aby tieto praktiky ukončila.“

Rezolúcia vyzýva Čínu, aby úplne „uznala a rešpektovala základné sociálne, kultúrne a politické práva náboženských, etnických a iných minorít, podobne ako ich kultúrnych špecifík, vrátane náboženskej slobody.“

Originál:(Clearwisdom.net)

http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/9/13/26460.html