Harmonizující a proměňující síla Dafa se dotkla města Kladna


Posledního srpnového dne praktikující Dafa (Dafa - Velký Zákon) zavítali do dalšího českého města – Kladna, aby se s lidmi podělili o přínosy, které získali praktikováním metody Falun Gong. Nádherná, věčně živá hudba Dafa se začala linout v ulici T. G. Masaryka a promlouvat k srdcím kolemjdoucích. Lidé se zastavovali a pozorovali ladné pohyby praktikujících, kteří postupně předváděli 5 cvičení Falun Gongu s blahodárným účinkem na celý organismus. Především malé děti, jejichž mysl a srdce jsou nevinné a čisté byli tím, co viděli, velmi přitahováni. Jeden malý chlapec si hned na ulici vyzkoušel cvičení a ohodnotil ho slovy: „Je to dobrý.“ Kdykoli praktikující ze srdce nabídli informační leták o Falun Gongu, mohla se projevit dobrota a harmonizující síla Dafa a lidé letáčky s vděčností přijali.

Zástupce primátora města Kladna obdržel od praktikujících o týden dříve informační materiály o této metodě a situaci v Číně a projevil zájem dozvědět se o Falun Dafa více. Občané tohoto města také dali své ano hodnotám pravdy, soucitu a tolerance a podepisovali petici žádající okamžité ukončení nesmyslného, brutálního pronásledování, mučení a zabíjení nevinných čínských občanů s mimořádně dobrým charakterem – praktikujících Falun Dafa. Nejen v Kladně, ale i ve všech ostatních městech, kde byl Falun Gong představen, se praktikující setkali s lidmi, kteří hned dokázali rozpoznat a vnímat dobrou, mírumilovnou povahu Dafa a ukrutnou, sobeckou a zbabělou povahu těch, kteří jsou za toto pronásledování zodpovědní s Jiangem Zeminem včele.

Vyzýváme všechny lidi dobrého srdce, aby se žádným způsobem k této persekuci, která upírá lidem nejzákladnější právo na existenci, nepřipojovali. Naši budoucnost si tvoříme sami, našimi myšlenkami a činy.

Zhen, Shan, Ren (Pravda, Soucit, Snášenlivost) je jediným měřítkem pro rozlišování mezi dobrými a špatnými lidmi“ „I když se lidské morální standardy jakkoli změní, tato charakteristika vesmíru zůstává nezměněna a je jediným kritériem, které odlišuje dobré lidi od lidí špatných. Jako praktikující, člověk se tedy musí chovat tak, že následuje tuto charakteristiku vesmíru, spíše než standardy obyčejných lidí. Když se chcete vrátit k původnímu, pravému já a postoupit kupředu v kultivační praxi, musíte se chovat podle tohoto kritéria. Jako lidská bytost, jste dobrým člověkem pouze tehdy, pokud následujte charakteristiku tohoto vesmíru, Zhen-Shan-Ren. …“ (Zhuan Falun – 1. lekce)