Praktikující Falun Dafa pomáhal v oblasti zasažené povodní


Lety u Dobřichovic, srpen 2002


V srpnu tohoto roku zaplavila voda mnoho obcí včetně Prahy v takovém rozsahu, jaký neznají ani pamětníci. Ačkoliv jsme 17. a 18.srpna 2002 chtěli lidem povědět faktické informace o situaci v Číně, vyjádřit nesouhlas s porušováním lidských práv praktikujících Falun Gong před čínskou ambasádou, byli jsme si vědomi, že naši zemi zastihla více jak stoletá voda, a tak jsme se této možnosti po vzájemné dohodě vzdali. Velká voda nám tak odplavila možnost šířit Pravdu Soucit a Snášenlivost pro nás nejpřirozenějším způsobem, proto jsem hledal možnost jak pomoci lidem a sdělit jim pravdu o Falun Dafa jinou cestou.

Masmédia šířila informace, a jak odpadávala voda, tak se objevovaly možnosti pomoci lidem v zaplavených oblastech. Svou pomoc jsem v pátek nejdříve nabídl Městskému úřadu ve Veselí nad Lužnicí, které bylo podle medií povodní také silně zasaženo. Protože však zde voda ještě neopadla a dobrovolníci se nemohli zapojit, spojil jsem se telefonicky s obcí Lety u Dobřichovic. Byl jsem organizátory z Obecního úřadu požádán, abych přijel později – až v pracovní dny. Po určitých komplikacích jsem do Letů v pondělí dorazil. Jelikož záplavy překazily připravené objasňování Pravdy o Dafa a šíření Falun Dafa na veřejnosti, pomáhal jsem v charakteristickém žlutém tričku s nápisem Falun Dafa. Někteří si četli nápisy na něm v angličtině (Stop pronásledování Falun Gongu v Číně), ale neosmělili se přímo mne oslovit. Až druhý den reagovala jedna paní v postiženém domě a to ve chvíli, když jsem kolem 18. hodiny začal trochu v ústraní s vysíláním spravedlivých myšlenek. Velmi pozitivně přijala vysvětlení, že jde o očistu sebe a okolí od špatných myšlenek a všeho špatného vůbec. Jakoby s humorem, avšak opakovaně a odhodlaně mě s jemným důrazem žádala, aby do této očisty byla zahrnuta i ona. Ujistil jsem ji, že se tak již stalo. Také s jedním z kolegů-brigádníků jsme se stručně bavili o Falun Gongu. Šlo o přemýšlivého, vnitřního a racionálního člověka s velkou ochotou pomáhat. Snad se něčím z rozhovorů inspiroval.

Malým odbočením, avšak důležitým, je má pochvala práci a velké obětavosti pracovníků Obecního úřadu v Letech. Obecní úřad byl otevřen nepřetržitě i v noci a jeho pracovníci i další občané se v rámci možností starali velmi dobře nejen o postižené sousedy, ale i o brigádníky, hasiče a všechny další a zajišťovali vše potřebné. Má pomoc trvala relativně krátce, ale byl jsem rád, že jsem mohl poznat další dobré lidi, že jsem se mohl pomoci účastnit a lidem pomoci tím, co mám – svou prací, časem a případnou informací o Dafa.

Praktikující z České republiky