Severozápadní Čechy: 22. – 24. 8. 2002

Návštěva starostů několika měst v severních Čechách

Rozhodli jsme se využít ještě prázdninových dnů k návštěvě několika měst v severních Čechách. Třebaže jsme si byli vědomi, že některá města jsou stále zaměstnána živelnou pohromou, která postihla Českou republiku, doufali jsme, že podpora Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, je něčím, co je univerzální a nezávislé na vnějších okolnostech. Vydali jsme se do pěti měst a byli přijati až na jednoho(který zrovna nebyl na úřadě) všemi. V jedné obci jsme se dokonce setkali hned se zástupci dvou obcí.

Hned při první naší zastávce jsme se setkali s přímou podporou vesmírných principů a nesouhlasem s porušováním lidských práv v Číně, posledním městem, které jsme za dva dny navštívili, byl Klášterec nad Ohří, pan místostarosta v dlouhém dialogu vyjadřoval podporu pravdě, což stvrdil i svým podpisem. Pro starosty nebo jejich zástupce byla informace o Falun Gong a jeho pronásledování v Číně něčím novým, a proto jsme často zanechávali informace o tom, co Falun Gong je, podporu pana Rumla a dopis, v němž žádáme o podporu, oni zase si nechali čas na rozmyšlenou a přislíbili, že situaci v oblasti lidských práv v Číně projednají při první příležitosti s ostatními. Jejich zájem a jejich ano jsme vnímali velmi silně, což zřejmě přispělo k tomu, že celou tuto misi považujeme za velmi úspěšnou.

Setkání s Číňany

Abychom nejlépe naplnili čas, který jsme si vymezili, v každém městě jsme vyhledali čínské restaurace. Někde jsme poseděli a měli tak příležitost promluvit s majiteli restaurací. Žádný z nich neodmítl informace, které jsme mu nabídli, naopak cítili jsme, že jsou vděční, že i my jim něco nabízíme.

Karlovy Vary: HongFa na T.G. Masaryka a seminář ve Zvl. škole ve Svahové ulici

Do Karlových Varů jsme dojeli s více než hodinovým zpožděním. Mnoho lidí, jak jsme se později dozvěděli, nás očekávalo a volali jedné paní v Karlových Varech, která pro nás zajistila pronájem tělocvičny, kde jsme a zda vůbec přijedeme. Karlovy Vary jako příjemná turistická atrakce jsou poslední dobou místem, kde se vedle turistů z Německa objevuje i hodně rusky mluvících lidí. Byli jsme na tř. T. G. Masaryka, která je na začátku pěší zóny, takže v místě, kde po celý den prochází dost lidí. Bylo zajímavé setkání s jedním Číňanem, který žije v San Franciscu. Mluvili jsme o pronásledování, o tom, co tvrdí čínská vláda a co je skutečnost, on uváděl důvody, proč si myslí, že tato kampaň začala. Na místě strávil asi deset minut, podali jsme si ruce a on odcházel s úsměvem na rtech.Kolem jedné hodiny jsme skončili a od dvou hodin začínal v místní zvláštní škole seminář. Rozdělili jsme se, abychom, zatímco bude probíhat seminář,odnesli materiály do čínských restaurací a zdejších čajoven. Účastníci semináře byli tentokrát lidé, kteří se s Falun Gong již setkali. Jeden mladý muž nám dokonce říkal, že cvičí Falun Gong (vedle jiných systémů) už rok a že se ho naučil podle našich internetových stránek, nebyl si jen u pátého cvičení jist s koordinací pohybů. Od jedné starší paní jsme se dozvěděli, že s Falun Gong jí seznámila známá z Podbořan. Měli jsme radost.