Byla založena Asociace Falun Gong České republiky

S radostí Vám oznamujeme, že 17. 7. 2002 se souhlasem Ministerstva vnitra ČR byla založena Asociace Falun Gong České republiky.

My, praktikující Falun Dafa v České republice a čeští praktikující z celého světa, bychom rádi vyjádřili naši hlubokou vděčnost Mistrovi za to, že nám poskytl tuto historickou možnost potvrdit Fa.

Asociace byla založena, aby informovala Čechy a všechny lidi na celém světě o kultivační metodě mysli, těla a ducha založené na hlubokých morálních principech Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti nazvané Falun Gong (nebo také Falun Dafa).

Neochvějně a trvale ustavuje Dafa v srdci Evropy, naplňuje jeho roli v odhalování nezákonného pronásledování praktikujících v Číně a pokládá základy k vytvoření jasné budoucnosti pro všechny laskavé lidi v České republice.

Asociace byla odsouhlasena Ministerstvem vnitra po vstřícné konzultaci, během níž pracovnice ministerstva poskytla radu, jak nejlépe zakotvit jedinečný cíl a povahu asociace do jejích stanov.

Praktikující Falun Dafa v Čechách a čeští praktikující z celého světa by rádi vyjádřili vřelé poděkování za podporu, která se jim dostává z Kanceláře prezidenta republiky, České diplomatické mise v Ženevě, od poslanců Parlamentu a senátorů, od pracovníků vlády, od starostů měst, pražské policie, policejních a diplomatických složek, Ministerstva vnitra, organizací za lidská práva, advokátů a praktikujících z Velké Británie, Slovenska, Švýcarska, Švédska, Ruska, Německa, Taiwanu, Rakouska a dalších zemí a mnoha srdečných lidí, které na své cestě potkávají.

Čeští praktikující Falun Gong


Blahoželáme


Slovenskí praktizujúci sa pripájajú ku gratuláciám od Asociácie Falun Gongu vo Veľkej Británii a praktizujúcim z Veľkej Británie.
Pracujme spoločne, naplnení súcitom ku všetkému živému, potvrdzujme Dafa a objasňujme pravdu v tomto vzácnom čase.