Švajčiarsky zväz medzinárodného katolíckeho hnutia za mier Pax Christi vyzýva vládu Hong Kongu, aby upustila od opatrení proti praktizujúcim Falun Gongu

PAX CHRISTI
Švajčiarsko
Medzinárodné katolícke hnutie za mier
Ocenený 1983 UNESCO-m za mierovú osvetu
Štatút poradcu v Spojených Národoch, UNESCO a Európskej rade

Vážený Tung Chee Hwa
Predseda výkonnej moci Hong Kongu SAR
5/F, Central Government Offices
Main Wing
Lower Albert Road
Hong Kong

Fax: 00 852 2509 0577

Villar-sur-Glâne, 3. júla 2002

Vaša excelencia,

14. marca 2002 šestnásť členov meditačného hnutia Falun Gong, z ktorých štyria sú švajčiarskej národnosti, zahájili hladovku pred ministerstvom zahraničných vzťahov v Hong Kongu, aby požadovali uznanie základného práva na voľné vyjadrenie viery v Čínskej Ľudovej Republike. Podľa informácii, ktoré máme k dispozícii, potvrdených poradcom pre ľudské práva v Hong Kongu a právnym zástupcom pre ľudské práva, Paulom Harrisom, demonštrácia s touto povahou je úplne legálna podľa zákona platného v Ho ng Kongu.

Šestnásť členov Falun Gongu však bolo obžalovaných vládou.

Švajčiarska sekcia Pax Christi, medzinárodného katolíckeho hnutia za mier, s podporou konferencie katolíckych biskupov v Švajčiarsku, odsudzuje tieto kroky, ktoré porušujú články 18, 19 a 20 Medzinárodnej deklarácie o ľudských právach, ktorá uznáva právo každého na slobodu zmýšľania, presvedčenia a vyznania, právo na slobodu názoru a prejavu a právo na pokojné zhromažďovanie a združovanie.

Preto naliehavo žiadame, aby súdny dvor Hong Kongu zanechal okamžite svoje opatrenia proti členom Falun Gongu.

Predstavitelia Hong Kongu tak budú schopný preukázať svetu, pri dodržaní platného právneho zákonníka, že sa nechcú zúčastniť nespravodlivého prenasledovania ľudí, ktorí sa zaoberajú pokojným prakt izovaním svojej duchovnej viery.

Dúfame, že budete priaznivo naklonený našej žiadosti.

So srdečným pozdravom,

Pax Christi Švajčiarsko

Philippe Christe, generálny tajomník

Originál:http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/8/3/24819.html