Paríž, Francúzsko, 19. júl: Pokojný sprievod za naliehavé oslobodenie


19. júla praktizujúci a zástancovia Falun Gongu demonštrovali v hlavných uliciach Paríža a v okolí Čínskeho veľvyslanectva s hlavnou myšlienkou "Tri roky prenasledovania, tri roky odvahy - tri roky sú však príliš veľa!" Nebo bolo modré a čisté, svietilo slnko a ľudia oblečení v bielom vyjadrili rýdzi a pevný postoj na pamiatku praktizujúcich prenasledovaných a zabitých v Číne.

Podpora od politikov

Približne 100 francúzskych politikov, ktorí vyjadrili svoju podporu Falun Gongu počas trojročného prenasledovania bolo pozvaných, aby sa tejto udalosti zúčastnili. Niektorí sa pripojili k sprievodu, tí ktorí nemohli prísť zavolali alebo napísali list, aby vyjadrili svoju pokračujúcu podporu. Ich odkazy sa zopakovali počas otvárania a ukončovania prejavov v sprievode. Známy francúzsky politik, Alain Madelin, predseda strany národnej liberálnej demokracie, poveril svojho asistenta, aby nám telefonátom vyjadril svoju podporu, podobne, ako aj zástupca starostu Grenoble, a iní. Strana zelených poslala zástupcu do nášho sprievodu, aby predniesol prejav o pevnej podpore našej veci. Médiá prišli tiež Medzinárodné a francúzske mediálne agentúry prišli, aby nafilmovali sprievod a nahrali rozhovory s praktizujúcimi a zástancami Falun Gongu. Niektorí praktizujúci to využili k tomu, aby im ukázali, že takzvané "sebaupálenie" bolo nainscenované Jiang Zemin-om, že je to jedna z najškandalóznejších udalostí prenasledovania a že režim v Číne sa obáva, že pravda bude odhalená. Jeden z novinárov sa potešil keď videl, že na konci demonštrácie, na širokom námestí s výhľadom na Eiffelovu vežu sa spoločne idú robiť cvičenia. Videl som ako utekal, aby mohol túto scénu nafilmovať. Podpora Francúzov Žena, ktorá bývala pri ceste vyšla, aby sa pozrela na sprievod. Pamätala si minuloročný sprievod pri príležitosti 20. júla a veľmi sa jej páčila hudba. Keď sa jej médiá pýtali na dojmy, vyjadrila úplnú podporu Falun Gongu a povedala, že bola pohnutá ženami v bielom, ktoré niesli obrazy tých, ktorí boli zabití v Číne pri prenasledovaní. Ľudia, ktorí videli sprievod si sami chodili pre pravdu vysvetľujúce materiály. Ďalší sa zastavovali, aby si prečítali plagáty. Postaršia žena, ktorá nie je praktizujúcou, ale podporuje Falun Gong, išla v sprievode, hoci má viac ako 80 rokov. Susedia jedného praktizujúceho, celá rodina, prišli tiež. Mladý muž, ktorý je tiež nepraktizujúci precestoval niekoľko sto kilometrov, aby prišiel do Paríža a zúčastnil sa tejto udalosti. Čínsky novinár a politický utečenec v Francúzsku niesol lotosový kvet, ktorý mu dal praktizujúci. Dojalo ma to k slzám, keď som videl, že ho drží oboma rukami ako čosi veľmi cenné. Pod ochranou polície V Číne má polícia nariadené praktizujúcich strieľať. Vo Francúzsku prišli, aby ich chránili počas robenia aktivít. Aký kontrast! Bolo zábavné vidieť niektorých z nich zívať, takí boli uvoľnení a presvedčení, že od nás nič zlého nepríde. Počas sprievodu dávali pozor a chránili nás pred autami. Niektorí využili čas, aby v pokoji diskutovali s praktizujúcimi a pochopili povahu Falun Gongu.
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/7/24/24448p.html