Kultivací s Falun Gongem se mé srdce rozšířilo

Narodila jsem se v padesátých letech. Moje rodina byla početná na děti a životní podmínky byly špatné. Jsem nejstarší dcera v rodině. Život nebyl pro mě lehký předtím než jsem dospěla, pracovala a založila šťastnou rodinu. Můj rodinný život byl harmonický. S mým mužem jsme se nehádali kvůli maličkostem. Lidé kolem nás nám záviděli - milující manželský pár. Byla jsem také uvnitř velmi spokojená. Ale pak se objevil někdo třetí a můj muž porušil věrnost. Můj život spadnul do bezedné propasti. Naše dítě bylo ještě malé. Byla jsem velmi hrdá žena. Nepřenesla jsem přes srdce rozbít rodinu. Tak jsem chodila přes den pracovat a zamlčela jsem tento stav všem svým přátelům, příbuzným a kolegům. Dělala jsem, jako kdyby bylo všechno v pořádku. Slzy jsem polykala dovnitř. Noc za nocí jsem nemohla zamhouřit oči a spát. Léky a alkoholem jsem se otupovala. Den za dnem jsem byla hubenější. Neměla jsem žádnou jinou možnost než rozvod. Můj syn byl přidělen otci. Od té chvíle jsem chtěla raději umřít než žít. Den mi připadal jako rok. Ne jednou jsem se sebe ptala, proč mám tak strastiplný život. Žila jsem upřímně, byla dobrosrdečná ke všem. Přesto jsem dostala nekonečné utrpení a žal.

Byla jsem jako zbloudilá ovce, která zapadla do bahna a nemůže ven a právě tehdy jsem se přes moji přítelkyni dozvěděla o Falun Dafa (15.10.1996). Poté, co jsem knihu, "Zhuan Falun" jedním dechem přečetla, cítila jsem se u srdce hned lehce a jasně. Každá věta od Mistra se trefila do mého srdce. Najednou mi bylo hodně věcí jasných. Pak jsem šla k mé přítelkyni domů a dívala jsem se spolu s ostatními na video-seminář a na video se cviky od Mistra Li. Další den jsem cítila, že Mistr čistí mé tělo. Měla jsem roky záněty v krku. Často jsem nemohla vydat ani hlásek. Teďka můžu zase volně mluvit. Můžu mluvit o štěstí, že jsem přes osudové spojení dostala Fa. Jako ztracené dítě, které zase našlo cestu domů, jsem své štěstí mohla sotva popsat. Slzy mi tekly nepřetržitě. Mé rozhodnutí kultivovat Dafa bylo stále pevnější. Časem jsem se z knihy "Zhuan Falun" nepřetržitě učila. V místě, kde jsme cvičili, jsem si vyměňovala s ostatními zkušenosti. To zvýšilo postupně moji rozpoznávací schopnost - tzn. umět pochopit a rozeznat Mistrova slova a také můj xinxing (morální charakter). Přišla jsem k náhledu: boje a pomsty jsou zásady obyčejných lidí. Kultivující jednají s ostatními milosrdně, kultivují se podle požadavků Dafa, neklesnou více tak rychle do bažiny obyčejných lidí. Od teďka nelpím tak svéhlavě na pocitech obyčejných lidí. Nenávist a zášť postupně zmizely. Před rozvodem jsme se s manželem domluvili na vyrovnání, že mi zaplatí 10 000 Juan (asi 2 500DM) bolestné. Teďka jsem se toho vzdala. K mému exmanželovi a tchyni už déle necítím žádnou nenávist, jen klidné srdce. Někdy po mém dítěti pošli tchyni nějaké potraviny nebo ovoce. Když ji potkám na ulici, zdravím ji jako první. K mému exmanželovi se chovám upřímně. Jednou přišel můj syn ke mně a chtěl si vzít moje kolo, aby jeho otec na něm mohl jezdit. Nic jsem na to neřekla a hned jsem souhlasila. Po rozvodu neměl tenkrát ještě žádný byt a můj syn žil dočasně u mě. Později mu jeho firma půjčila pokoj. Když jsem se to dozvěděla, připravila jsem mu deku, polštář, kanystr na vodu, atd. Doma jsem se snažila mluvit s mými rodiči a příbuznými, aby se vzdali pomstychtivých myšlenek na mého muže a jeho druhou ženu. Nechala jsem je podívat na Mistrovo video ze semináře.Ačkoli můj otec nemohl mnohé z toho přijmout, vyprávěla jsem mu opakovaně o obsáhlých a hlubokých zásadách z knihy "Zhuan Falun". Pomalu změnili svůj původní postoj. Před jarní oslavou 1997 navštívil můj syn a jeho otec moje rodiče. Přijali oba srdečně a neřekli jediné slovo o minulosti. Kdybych se nekultivovala podle Dafa, tak bych se dnes v žádném případě tak nemohla chovat.

Od té doby uběhl rok a osm měsíců, kultivací jsem se hodně změnila. Moje srdce se rozšířilo. Můj duševní stav se zvedl na vyšší rovinu. Můj život je naplněn a plný energie. Ostatní lidé říkají, že vypadám stále mladší, ačkoli jsem starší. Pracuji s plným elánem. V r. 1997 jsem byla zvolena za vzornou pracovnici. Ale nelpím na takových věcech obyčejných lidí. Byl to Falun Dafa od Mistra Li Hongzhi, který můj život a moje náhledy na svět od základu změnil. Kdybych Falun Dafa nekultivovala, můj dnešní život by takto nevypadal.

Kultivující z Pekingu, 30. 6. 1998