Stejná srdce

Ačkoliv jsme od sebe velmi daleko vzdáleni, máme všichni stejná srdce jako praktikující za mořem

Přestože jsme se v tomto životě nepoznali, jsme přece všichni žáci Dafa. Naše svatá osudová spojení přestupují všechny časy a dimenze.

Milí praktikující za mořem, zpráva o stíhání čínských praktikujících se naší pomocí dostala na veřejnost po celém světě. Vaše SOS záchranné akce nás všechny povzbuzují k dalším pokrokům. Cítili jsme se hluboce dojatí, když jsme na Minghui-Web stránce četli, jak neúnavně objasňujete pravdu. Obzvlášť, když jsme se dozvěděli, že jste před čínskou ambasádou vstoupili do hladovky a podstoupili SOS pochody. Jak Mistr řekl: žáci Dafa: "přišli jste na svět se stejným srdcem." Praktikující v Číně a za mořem patří k sobě.

Když jsme tyto zprávy ze zahraničí praktikujícím v pracovních táborech předali, brečeli dojetím: "Netrpěli jsme pro nic za nic. Přestože jsme ztratili svobodu, cítíme se s praktikujícími v zahraničí spojení. Naše srdce jsou svobodná. Musíme bezpodmínečně vydržet až do konce. Dafa je nezničitelný, žáci Dafa jsou nezničitelní.

Nezáleží na tom, jestli praktikujete před US-kongresem, jestli držíte před čínskou ambasádou hladovku, jestli mluvíte v kongresech, jestli pochodujete kolem světa, jestli děláte sváteční konference Fa, nebo jestli denně rozdáváte letáky - to jsou všechno velkolepé činy. Dostali jsme zlo na denní světlo. Teď už se nemůže dále schovávat. To zapůsobilo na zlo ničícím a třesoucím účinkem. Lidé v různých zemích, různých vrstvách se díky vám dozvěděli pravdu a jsou zachráněni. Vaše pevná víra v Dafa, vaše volná srdce a vaše silné a správné myšlenky nás přivedli k slzám. Nepotřebujeme si vzájemně děkovat, protože jsme jeden celek. Pojeďme společně kupředu. Světlo pravdy rozsvítí všechny tmavé oblasti ve vesmíru. Všechny nesprávné elementy můžou tímto světlem býti rozpuštěné. Přiveďme božskou moc Dafa v lidském světě k zjevení. Splníme naším jednáním naše svaté sliby.

Praktikující z Číny
20.9.2001