Stáť na vlastných nohách

Bruce Pettinari, Massachusetts

Táto moja správa obsahuje súhrn udalostí, ktoré sa prihodili v mojom živote za posledných 6 mesiacov, v ktorých som praktizoval učenie Falun Dafa. Začnem najprv minulosťou a tým ako som na tom bol predtým než som začal študovať Falun Dafa. Narodil som sa do sveta chudoby s predispozíciami k najrôznejším chorobám a zdalo sa že taký bude aj celý môj život. Keď som mal 10 rokov, povedali mi že mám epilepsiu. Tá bola aj príčinou mojich mdlôb a migrén. Liečenie pomocou sedatíva s názvom Válium bolo začiatkom dlhého obdobia, v ktorom som bol pod vplyvom jedného prípravku za druhým. Trpel som neschopnosťou učiť sa, autistickou tendenciou (chorobná uzavretosť) a depresiami. Na moju neschopnosť správne prežúvať potravu sa prišlo až keď som mal tridsať. Vtedy už bola bolesť v mojich čeľustiach taká veľká, že som musel podstúpiť dve chirurgické operácie.

Ďalší problém ktorý ma sprevádzal už od detstva súvisel s tým, že som nemohol dobre dýchať, a to ani v spánku ani počas bieleho dňa.  Diagnóza znela Apnea a deviácia septumu. Deviáciu odstránila operácia a ja som bol vybavený prístrojom, ktorý mi v noci pomáhal pri dýchaní. Okrem toho všetkého som trpel poranením chodidla, čo vážne obmedzovalo moju schopnosť pohybu.

Takmer celý život som bol závislý na medicínskych zariadeniach a prípravkoch. Veľa mojich sociálnych kontaktov bolo prerušených a posledných 8 rokov som nemal ani zamestanie na celý úväzok. Cítil som sa izolovaný a zraniteľný. Videl som že žijem vo veľmi nezdravých podmienkach. Keď sa pozerám spätne na celý ten medicínsky systém, zdá sa mi že mi aj pomáhal aj ma súčasne brzdil. Bol som unavený z toho množstva nezodpovedaných otázok. Stáť bez bolesti na vlastných nohách sa zdalo byť veľmi vzdialeným cieľom.

Ako ďalší príklad spomeniem môj byt, ktorý bol ešte nezdravejší ako ja. Za posledný rok bol tri krát vytopený, a to bol aj dôvod prečo som sa rozhodol vzdať sa svojho lacného bývania. S podporou priateľov a doktorov som sa rozhodol urobiť prvý krok ktorým bude nájdenie si nového bytu, aby mohla konečne prísť vytúžena zmena. Tak som začal pozerať inzeráty a vtedy som natrafil aj na bezplatné lekcie Qigongu. Skontaktoval som sa s jedným žiakom Falun Dafa a v nasledujúcich dvoch dňoch som navštívil miesto kde sa stretávali. Tam som sa naučil všetkých päť cvičení. V ďalších dňoch som mal možnosť zúčastniť sa 9-dňového seminára. Zmena na ktorú som čakal konečne prišla...a vo veľkom štýle.

Počas mojich prvých dní kontaktu s Dafa som prišiel na to, že mám s Falun Dafa predurčený vzťah. Ako píše Majster Li v knihe Zhuan Falun: "Samozrejme, veríme na predurčený vzťah." Vždy som sa snažil nájsť cestu späť do Univerza, pretože som si dokázal spomenúť...Pocit že som v tomto svete ale v skutočnosti do neho nepatrím utváral môj život. Keď som si na 5. strane Zhuan Falunu prečítal: "Človek sa musí vrátiť k svojemu pravému Ja, to je skutočným zmyslom jeho bytia.", vedel som že som našiel niečo nové a výnimočné.

Stále obťažovaný chatrným zdravím a depresiami som pokračoval v ranných cvičeniach. Aj keď som ešte nemohol dobre chodiť, vedel som že som na ceste k skutočnej kultivácií. V Zhuan Falune som si prečítal: "Či zvládnete  praktikovať kultiváciu závisí od toho, či dokážete vydržať, obätovať a trpieť". Vtedy som pochopil, že som splácal svoju karmu. Cvičenie Falun Dafa zmenilo môj výzor a viedlo k zlepšeniu zdravia v mojom tele, mysli a duchu.

Keď som pochopil že nie som postihnutý ale jednoducho čelím vlastnej karme vo forme utrpení, vstával som nasledujúce 3 mesiace každé ráno bez budíka o 4:30 a akoby jedným plynulým pohybom som chodil na cvičebné miesto, ktoré bolo vzdialené 10 míľ. Veľmi mi pomohlo, že som svoje skúsenosti mohol zdieľať s ostatnými žiakmi. Keď som bol s nimi, zdalo sa mi ľahšie zvládnuť všetkých 5 cvičení. Odvtedy som nehľadal nikoho kto by ma liečil. Zmeny sa už začali. Vedel som že je na mne aby som sa dostal vyššie cez pochopenie Fa (Zákony a princípy) a zvýšenie svojho Xinxingu (morálny charakter).

Ako som nastúpil túto novú cestu, každý deň som viac a viac chápal dôležitosť chápania Fa. Spomenul som si na kapitolu "Vaša myseľ musí byť správna" v Zhuan Falune, kde sa píše: "Všetko v ostatných dimenziách bude pre vás očistené. Tak isto aj vaše domáce prostredie. Ako môžte praktizovať kultiváciu bez očistenia vášho prostredia od všakovakých vecí ktoré vám prekážajú?". Vedel som že tento citát súvisí s mojou situáciou, rovnako aj nasledujúci: "Historicky, kultivácia vyžaduje nepraktikovať naraz dve rôzne kultivačné cesty."

Keď som si už dobre uvedomoval tieto nové koncepty, začal som čistiť svoju izbu a oslobodzovať sa od všetkých duchovných ciest, ktorým som sa venoval za posledných 9 rokov. Po troch mesiacoch denného praktikovania Falun Dafa som vstúpil do svojej čerstvo vytapetovanej izby a všetko čo som mohol vidieť boli plagáty z ktorých žiaril emblém Falun Dafa.

Prežitky z môjho života predtým ako som prijal Dafa už boli väčšinou preč. Spleť mojich multi-duchovných snažení už viac neupchávala dráhy môjho života. Prúd zmeny odniesol mojich starých učiteľov a svojpomocných guruov. Ich knihy a artefakty už nebolo viac vidno. Doslovne som za sebou spálil všetky mosty. Čoskoro nato som si začal všímať, že viacero ľudí ma sleduje a snaží sa so mnou nadviazať kontakt. Začali sa diať vzrušujúce veci. Pred tromi mesiacmi som si našiel krátkodobú prácu ako vrátnik. Vtedy som mal príležitosť zúčastniť sa 5-dňového študijného seminára Falun Dafa v Toronte v októbri 1998. Tam som mal možnosť stráviť čas s ostatnými praktikujúcimi a vypočuť si ich skúsenosti. Keď som videl ako sa snažia o hlbšie pochopenie Fa, bol som tým pohnutý a rozhodol som sa, že po svojom návrate do Bostonu budem aj ja tráviť viac času štúdiom Fa so svojimi priateľmi. Krátko potom som sa zúčastnil spoločného cvičenia v New Yorku v Central Parku. Tam som sa stretol aj s Majstrom Li.

Moji bývalí doktori boli príjemne prekvapení mojimi zmenami. Jeden z nich ktorý sledoval môj vývoj, prišiel k záveru ze Falun Dafa prispelo k tomu, že opäť stojím na vlastných nohách. Keď som prišiel na prehliadku, doktori a aj ja s nimi sme boli pohnutí k slzám zo zlepšenia môjho zdravotného stavu.

V posledných mesiacoch som sa zamýšľal nad veľkým šťastím ktorého sa mi dostalo. Je tomu 6 mesiacov čo som začal praktikovať Falun Dafa. Moja schopnosť stát na vlastných nohách a postarať sa sám o seba sa výrazne zlepšila. Už neberiem žiadne lieky. Verím tomu, že narastaním chápania Fa sa začala moja cesta kultivácie. Ako pokračujem v praktikovaní, často si opakujem "it's all uphill from here (všetko je ešte pred tebou)".