Pomôžte zachrániť moju ženu, Zhu Luoxin


od Wu Zhiping-a

(Clearwisdom.net) Falun Gong som začal praktizovať v januári 1996 v meste Guangzhou. V júli 1999 čínska komunistická strana (ČKS) začala prenasledovanie Falun Gongu. 10. októbra 2001 som bol zatknutý a poslaný do pracovného tábora Guangzhou číslo jedna na dva roky nútených prác, pretože som sa nechcel vzdať svojej viery. V pracovnom tábore, od 25. januára do 8. júna 2002 som bol zavesený vonku na slnku na cvičisku skupiny číslo 5. Každý deň som bol zavesený 17 hodín a na záchod som smel ísť len trikrát. Čas dovolený na zjedenie jedál a použitie záchodu bol 10 minút. V roku 2003 som bol prepustený z pracovného tábora. Po piatich rokoch útrap som unikol do Thajska, odkiaľ ma zachránila medzinárodná asociácia utečencov, ktorá mi poskytla azyl vo Fínsku.

Zhu Luoxin, praktizujúca Falun Gongu
 

Moja žena, Zhu Luoxin, má 43 rokov. Predtým ako začala cvičiť Falun Gong mala kožnú chorobu, avšak po začatí praktizovania sa jej zdravie vrátilo. Toto potvrdzuje zázračnosť Falun Gongu. Zhu Luoxin pracovala v Guangzhou pre zahraničné spoločnosti ako Nintendo a Sohu ako zástupkyňa riaditeľa. 13. decembra 2001 ju polícia z okresu Baiyun, Guangzhou, zatkla, keď roznášala materiály o Falun Gongu v meste Guangzhou. Odsúdili ju na 10 rokov väzenia. V ženskom väzení v Guangzhou ju už zadržiavajú 8 rokov. Keď bola na začiatku prijatá do väzenia, zamkli ju do malej cely na dva roky a desať mesiacov. Jej vlasy zošediveli. Na podnet dozorcov ju tiež mučili iní väzni. Bula nútená zdarma intenzívne pracovať každý deň a vyrábať lacné výrobky na export.

Aj ďalší moji členovia rodiny boli prenasledovaní za praktizovanie Falun Gongu. Môj brat, Wu Zhijun, pracoval v mikrobiologickom výskumnom centre univerzitnej nemocnice Zhongshan v Guangzhou. Pretože sa nevzdal Falun Gongu, odsúdili ho na 8 rokov väzenia oblastným súdom Wanxiu v meste Wuzhou, Guangxi. Bol uväznený vo väzení Guilin, Guangxi. Moja matka, Wu Yuxian, 70 ročná, bol zástupkyňou riaditeľa oblastnej nemocnice tradičnej čínskej medicíny Yuexiu v Guangzhou. Odsúdili ju na 7 rokov väzenia, pretože sa nevzdala Falun Gongu. Po troch rokoch vo väzení bola v dôsledku mučenia v kritickom stave a poslali ju do domácej starostlivosti. Avšak kvôli brutálnemu zaobchádzaniu, ktoré sa jej predtým dostalo, čoskoro umrela. Moja teta, Wu Yuwen, bola učiteľkou na dôchodku zo strednej školy č. 1 mesta Jiangmen, provincia Guangdong. Trikrát ju poslali do centra na vymývanie mozgov. Poslednýkrát ju mučili viac ako rok, v dôsledku čoho umrela.

Svoju ženu som nevidel 8 rokov. Nedostal som o nej dlhý čas žiadnu informáciu a skutočne sa obávam o jej život. Väzenie mi nedovolí napísať jej - nedalo jej žiaden z listov, ktorý som jej napísal.

Žiadam medzinárodné spoločenstvo, vlády, medzinárodné združenia pre ochranu ľudských práv a všetkých ľudí dobrej vôle, aby ma podporili a pomohli mi zachrániť moju ženu, ktorá je ilegálne zadržiavaná vo väzení ČKS, a pomohli tak zastaviť prenasledovanie.

Ženské väzenie v Guangdong:
Veliteľ väzenia, Chen Yusheng, zástupca výkonného úradu Zhang Renping
tel.: 86-20-87413120, 86-20-87413069, 86-20-87413186, 86-20-87413113

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2009/3/13/105544.html