Bývalý čínsky diplomat Čchen Jung-lin odhaľuje tajný dokument, ktorý ukazuje ako ČKS vyváža svoje prenasledovanie Falun Gongu do zahraničia

(Clearwisdom.net) Čchen Jung-lin, bývalý diplomat z čínskeho konzulátu v Sydney, Austrália, nedávno odhalil niekoľko tajných vnútorných dokumentov čínskeho konzulátu v Sydney. Tieto dokumenty zachytávajú detailné plány toho, ako čínsky konzulát v Sydney, v spolupráci s čínskou komunistickou stranou (ČKS), bude šíriť propagandu nenávisti mimo Čínu a vyvážať prenasledovania Falun Gongu do zahraničia.

Dokument z generálneho konzulátu v Sydney zo 7. februára 2001 s názvom "Zoznam úloh pre špeciálnu zahraničnú skupinu boja proti Falun Gongu"
"Záznam zo stretnutia špeciálnej skupiny" datovaný 23. februára 2001 ukazuje pracovné závery každej divízie, s presnými detailmi toho, ako každá špeciálna skupina realizovala svoje úlohy a ako realizovala prenasledovanie Falun Gongu.

Tieto tajné dokumenty odhaľujú, ako ČKS ovládala a ovplyvňovala miestnych čínskych ľudí a vlády, a šírila propagandu ohovárania Falun Gongu vo vnútri politických, ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích oblastí cez ambasády a konzuláty v zahraničí. Sú dôkazom prenasledovania Falun Gongu ČKS mimo Číny.

Prvé odhalenie dokumentu týkajúce sa ambasád a konzulátov ČKS zúčastňujúcich sa na prenasledovaní Falun Gongu

Tajný dokument zverejnený Čchen Jung-linom bol vystavený generálnym konzulátom ČKS v Sydney 7. februára 2001. Názov dokumentu je "Zoznam úloh pre špeciálnu zahraničnú skupinu boja proti Falun Gongu." Toto je druhé odhalenie tajného dokumentu týkajúceho sa systematického vývozu prenasledovania do zahraničia odvtedy ako ČKS začala prenasledovanie Falun Gongu v júli 1999.

Celý dokument, vo forme tabuľky, je veľmi detailný, systematický a plánovaný, hovorí o rôznych aspektoch prístupov k potláčaniu Falun Gongu v zahraničí a o rozšírení politiky prenasledovania Falun Gongu zvnútra Číny von. Zúčastnené divízie na Austrálskom generálnom konzuláte zahŕňajú politickú a výskumnú divíziu, kultúrnu divíziu, úrad pre víza, divíziu návštev čínskych vodcov, a obchodnú a vzdelávaciu divíziu. Každá divízia mala svoju zodpovednú osobu a pridelené úlohy.

Tajný dokument tiež ukazuje, že hlavná taktika ČKS pri vyvážaní prenasledovania do zahraničia je propaganda nenávisti a ohováranie, určená na vštepenie nenávisti voči Falun Gongu do hlavného prúdu spoločnosti, do médií a politikov na západe. ČKS tiež využíva a podporuje zahraničné študentské asociácie a pro-komunistické skupiny, ktoré sú organizáciami tajných agentov, ktoré šíria nenávisť v čínskych komunitách.

V ďalšom dokumente nazvanom "Záznam zo stretnutia špeciálnej skupiny" z 23. februára 2001, má každá divízia svoje zhrnutie, ktoré podrobne zaznamenáva ako každá špeciálna skupina realizovala svoje úlohy. V pravom hornom rodu dokumentu dopísal Š', zástupca generálneho konzula, "Prečítať!" s dátumom 26. februára. Generálny konzul Liao označil dokument v ten istý deň "prečítané" a dal ho čítať všetkým členom skupín.

Manipulovanie čínskych zahraničných študentov, aby sa zúčastnili na prenasledovaní Falun Gongu

V roku 2002 navštívil čínsky vodca Chu Ťin-tchao Washington, DC. Praktizujúci Falun Gongu držali plagát na protest proti prenasledovaniu Falun Gongu Ťiang Ce-min-om. Niekoľkí zahraniční čínski študenti ovládaní ČKS sa pokúsili zakryť plagát Falun Gongu pomocou červeného plagátu.

Tajný dokument jasne zaznamenáva, ako ČKS používa zahraničných čínskych študentov, aby pracovali ako špeciálni agenti a pomáhali ČKS prenasledovať Falun Gong. Medzinárodné spoločenstvo venuje tejto záležitosti čoraz viac pozornosti.

V zozname "povinností" čínskeho konzula v Sydney je úloha pre vzdelávaciu divíziu, vedenú An Jü-feng-om, ktorá sa týka šírenia materiálov ohovárajúcich Falun Gong zahraničným čínskym študentom. Úloha číslo 6 na zozname hovorí: "Nájsť spoľahlivých študentov, ktorí nám pomôžu pochopiť situáciu." Úloha číslo 7: "Počas špeciálnych dní (keď má Falun Gong aktivity) mobilizovať študentov, aby sme bránili ich aktivitám a bojovali s nimi. Študenti môžu pomáhať miestnym Číňanom pri robení plagátov a držať plagáty kritizujúce Falun Gong."

Nedávno čínsky študent na Univerzite Queensland v Austrálii uverejnil na internete list s otázkou, či ľudia v Asociácii čínskych študentov a vedcov slúžia ako špeciálni agenti ČKS. Bývalý prezident tejto asociácie, Sü Pin, 16. júla odpovedal: "Táto asociácia je občianskou organizáciou. Čínska vláda mne a organizácii poskytla určitú finančnú podporu, aby sme mohli lepšie mobilizovať miestnych čínskych študentov pri boji s rôznymi nesprávnymi a proti-vládnymi myšlienkami pri našich denných aktivitách..."

V zázname zo stretnutia vzdelávacej skupiny čínskeho konzulátu v Sydney sa hovorí, že 20. a 21. februára 2001 vzdelávacia skupina vyslala personál na slávnosť vítania Čínskeho nového roka na Univerzitu v Sydney a Univerzitu v New South Wales, aby zistili, či tam praktizujúci Falun Gongu usporiadali nejaké aktivity.

Na webstránke čínskeho konzulátu v Austrálii, v článku nazvanom "Úspešné stretnutie s Asociáciou čínskych študentov a vedcov v roku 2005", zverejnenom 11. mája 2005 právnik Čang Šuang-ku chválil čínskych študentov v Queenslande za pomoc konzulátu pri zvládnutí "núdzových situácií" a požiadal asociáciu, aby pomohla privítať dôležitých hostí z Číny.

Čchen hovorí, že podobné čínske asociácie existujú takmer na všetkých univerzitách po celom svete. Monitorujú demokratické aktivity, Falun Gong a aktivity disidentov na univerzitách a podávajú správy čínskym konzulátom a ambasádam.

Podplácanie čínskych médií

Podplácanie čínskych médií a zbližovanie sa so západnými politickými osobnosťami sú ďalšie spôsoby, ktorými ČKS potláča Falun Gong v zahraničí. Zoznam úloh pre divíziu politického výskumu vedenú konzulom Žuan-om uvádza: "Spracovať a prepísať čínske a anglické materiály, ktoré kritizujú Falun Gong. Odporúčať články ktoré kritizujú Falun Gong z Ľudových novín a agentúry Nová Čína (Sin-chua) zahraničným čínskym médiám."

Druhý bod v zázname zo skupinového stretnutia v dvojtýždennej správe konzulátu hovorí: "8. februára sa zástupca generálneho konzula, Š', stretol s generálnym riaditeľom Wu Čcheng-chun a vydavateľom Wu Chuej-čchüan austrálskeho vydania Ľudových novín. Konzul Š' vyjadril svoje znepokojenie nad uverejňovaním inzerátov Falun Gongu v Ľudových novinách. Zástupca novín povedal, že sa starostlivo postarajú o túto záležitosť a budú uverejňovať články, ktoré im odporúčame. Odporúčali sme im asi desať článkov z Ľudových novín a z agentúry Nová Čína pre čínske médiá."

Čchen Yung-lin odhalil, že ČKS ovláda zahraničné čínske média tým, že im poskytuje finančnú podporu. Peniaze plynú do médií cez čínske spoločnosti, ktoré v nich inzerujú. Čchen povedal, že vedúci austrálskeho vydania Ľudových novín, potom ako čínska spoločnosť zrušila inzerát na prvej strane novín, podľahol čínskemu konzulátu. Noviny prestali publikovať informácie o aktivitách Falun Gongu a namiesto toho začal publikovať informácie proti Falun Gongu. Noviny tiež odporúčali iným čínskym médiám články z hlásnych trúb ČKS, ako napríklad Ľudové noviny. Médiá v Číne tiež pracujú priamo so zahraničnými čínskymi médiami. Napríklad večerné správy Sin-min v Šanghaji majú blízky vzťah s austrálskymi Singtao News. Singtao News používa priamo články z Sin-min Evening News, ktoré sú v podstate článkami z agentúry Nová Čína.

Infiltrácia do západnej politiky

Prvým bodom na zozname úloh politickej divízie je pracovať so štátnymi a miestnymi vládami a hlavnými médiami, vrátanie posielania im listov od generálneho konzula, nové správy z konzulátu, podporovať návštevy vládnych úradníkov a členov kongresu v Číne.

Na zázname zo stretnutia skupiny je prvým bodom v dvojtýždennej správe: "Generálny konzul Liao navštívil guvernéra a viceguvernéra štátu New South Wales... starostov miest južného Sydney, aby hľadali možnosti práce na Falun Gongu."

Čchen Jung-lin hovorí, že sú dva spôsoby, ako potešiť západných politikov: Jeden je poskytnúť vysokopostaveným úradníkom výhody, napríklad návštevu Číny zdarma. Ďalší je poskytnúť pod rukou štipendium deťom vysokopostavených úradníkom, aby mohli zdarma študovať a žiť v Číne. "Bez akejkoľvek voľnej súťaže je to v skutočnosti úplatok."

Čchen hovorí, že úradníci ČKS dokonca vytvárajú tlak na západných politikov. Čchen povedal: "Tých západných politikov, ktorí pomáhajú čínskym disidentom, si ČKS dá na zoznam za "sabotovanie vzťahu medzi krajinami." Ak jedného dňa títo západní predstavitelia chcú ísť do Číny, konzulát podrobí ich žiadosť špeciálnemu posudku alebo im odmietne víza."

Manipulovanie Čínskej komunity

Prvým bodom na zozname úloh pre zahraničnú čínsku divíziu je roznášať takzvané materiály kritizujúce Falun Gong čínskej komunite, pomáhať zahraničným Číňanom organizovať semináre na ohováranie Falun Gongu, organizovať tlačové konferencie, vydávať tlačové správy, atď. Druhým bodom je umožniť zahraničným Číňanom, aby písali štátnym a miestnym vládam štátu New South Wales a tiež kongresu listy ohovárajúce Falun Gong. Tretím bodom je, pokiaľ je to možné, pri niektorých špeciálnych príležitostiach, podnecovať zahraničných Číňanov, aby bojovali proti Falun Gongu.

Čchen Junglin hovorí: "Ovládanie čínskej komunity je dôsledná politika ČKS. Bol to "usilovný výkon" počas posledných niekoľko desiatok rokov a má značný rozsah. Ten systém má pyramídovú štruktúru. Manipulujú čínskymi ľuďmi v mene "zjednotenia zahraničných Číňanov.""

Čchen Junglin hovorí, že takéto skupiny sú v Austrálii, Európe a v iných krajinách. Jedna sa nazýva Asociácia čínskych skupín, ďalšia sa nazýva Čínska asociácia pre šírenie mierového zjednotenia a Asociácia čínskych profesionálov. Všetky tieto asociácie boli v pozadí založené pod vedením ČKS.

V roku 2001 Kanadská čínska asociácia organizovala otvorené fórum v čínskom meste Toronta na ohováranie Falun Gongu. Predseda Wu Šuo-šeng mal záštitu nad podujatím. Výkonný riaditeľ asociácie, Čchen Ping-ting, a čínsky generálny konzul v tom čase, Čou Sing-pao, boli hlavnými rečníkmi.

V roku 2001 čínska asociácia napísala bývalému kanadskému premiérovi Jean Chretienovi, požadujúc od neho, aby zabránil praktizujúcim Falun Gongu v organizovaní tichých protestov pred čínskym konzulátom. List hovoril, že takéto protesty "poškodia Sino-kanadské priateľstvo.""

Čchen Junglin hovorí, že v skutočnosti bol list vytvorený čínskym konzulátom, a bol poslaný aj čínskym konzulátom v iných krajinách, vrátane čínskeho konzulátu v Sydney, kde bol zamestnaný.

Tajný dokument vznikol, keď ČKS zorganizovala "seba-upálenie na námestí Nebeského pokoja"

Tajný dokument čínskeho konzulátu, ktorý Čchen Junglin odhalil, vznikol začiatkom roku 2001, práve keď sa odohral incident "seba-upálenia na námestí Nebeského pokoja" zinscenovaný ČKS v Pekingu. ČKS šírila propagandu nenávisti zároveň vnútri aj mimo Číny. Zjavne to ukazuje, že tieto dva incidenty spolu súvisia.

Sú správy, že v začiatočnej fáze, keď skupina Ťiang-a a Lua potláčala Falun Gong, si politika prenasledovania nezískala podporu verejnosti, a dokonca mnoho úradníkov v politbyre ČKS bolo proti. Takže Ťiang a Luo začali používať médiá na vytváranie lží a falošných obvinení voči Falun Gongu v rokoch 1999-2000. Hlasy proti prenasledovaniu medzi bežnými ľuďmi a vysokými úradníkmi boli pomerne silné a bolo ťažké udržať politiku prenasledovania.

Po zosnovaní "seba-upálenia" a násilnej propagande hlásnych trúb ČKS, vytvorila ČKS nárast nenávisti voči Falun Gongu v Číne, takže prenasledovanie sa dalo rozšíriť a dostalo sa aj do zahraničia.

Nenávistná propaganda pomáhala ČKS a skupine Ťiang-a a Lua eskalovať prenasledovanie vo vnútri aj mimo Číny

Pomocou nenávistnej propagandy po roku 2001 ČKS stupňovala prenasledovanie vo vnútri aj mimo Číny. Podľa stránok Minghui/Clearwisdom potvrdený počet obetí nasledovníkov Falun Gongu v dôsledku prenasledovania v roku 2001 prudko stúpol. Ťiangova politika genocídy Falun Gongu prichádzala po krokoch, ako "zničte ich povesť, zruinujte ich finančne a zničte ich fyzicky" a "ubitie na smrť sa počíta za samovraždu."

Podľa Výboru na vyšetrenie prenasledovania Falun Gongu (VVPFG) a iných organizácií, zločiny ČKS odoberania orgánov živým praktizujúcim Falun Gongu v koncentračných táboroch sa tiež objavili vo veľkom rozsahu okolo roku 2001. Orgánové transplantácie v Číne v tom čase zaznamenali prudký nárast.

Zároveň v tom čase prudko stúpol počet prípadov nasledovníkov Falun Gongu mimo Číny, ktorí boli obťažovaní a napadnutí ČKS. Útočníkmi boli drsní špeciálni agenti, ktorých ČKS priamo najala a poslala a ľudia, ktorí boli pomýlení nenávistnou propagandou ČKS a nepoznali pravdu.

Navyše, v rokoch po roku 2001, medzinárodné médiá široko informovali o tom, že keď v rokoch po 2001 vodca ČKS navštevoval západné krajiny, ČKS poskytla cieľovým krajinám čierny zoznam praktizujúcich Falun Gongu a šírila ohováranie Falun Gongu v hlavných médiách spoločnosti. V dôsledku toho sa s praktizujúcimi Falun Gongu, ktorí organizovali pokojné protesty, neprimerane zaobchádzalo. Všetko toto má priamy súvis s vytváraním chýrov a falošných obvinení Falun Gongu v zahraničných médiách, hlavnej spoločnosti a v čínskej komunite.

Kvôli vymývaniu mozgov ČKS mnoho zamestnancov čínskych konzulátov nepozná fakty

Tajný dokument čínskeho konzulátu je plný urážok a ohovárania. Čchen Junglin povedal, že mnoho úradníkov vo vnútri konzulátov ČKS, ktorí realizujú prenasledovanie Falun Gongu, nerozumie Falun Gongu, ani im nie je jasná skutočná situácia prenasledovania Falun Gongu. Nevedia ani pravdu o incidente sebe-upálenia na námestí Nebeského pokoja zinscenovanom ČKS v roku 2001 v pokuse falošne obviniť a pošpiniť Falun Gong.

Čchen Junglin hovorí: "Ako mnoho čínskych ľudí dnes, úradníci na konzulátoch tiež majú typickú mentalitu - pokiaľ sa ich to netýka, nestarajú sa o to. Ich apatia a ľahostajnosť im bráni v spoznaní faktov o prenasledovaní Falun Gongu. Často dokonca uveria lžiam a propagande ČKS."

Čchen Junglin zdôraznil, že komunistický systém je koreňom tejto situácie. Ničí kultúru čínskeho národa. Ľudia, ktorým ČKS vymyla mozog svojou kultúrou, ateizmom, materializmom a filozofiou, ktorá hlása dlhodobý boj, sa stali veľmi sebeckými. Starajú sa len o svoje záujmy a nestarajú sa o bezpečnosť iných.

Povedal, že postoj úradníkov na zahraničných ambasádach ČKS a konzulátoch voči záležitosti Falun Gongu tiež odráža túto ľahostajnosť, ale je to tiež cesta, ktorú si jednotlivec pre seba vyberie. Byť na strane dobra alebo zla je teda ich vlastná voľba.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/8/5/88344.html
(reprodukované z Veľkej Epochy)