FDI: Vyhlásenie Asociácií Falun Dafa (Falun Gong)


Upozornenie pre tých, ktorí pokračujú v mučení a zabíjaní praktizujúcich Falun Gongu v Číne... a pre tých, ktorí si želajú prestať

Nasleduje výťah z vyhlásenia Asociácií Falun Dafa (Falun Gong), ktoré bolo vydané minulý týždeň. --Od roku 1999 keď čínsky diktátor Ťiang Ce-min spustil krvavé prenasledovanie Falun Gongu v Číne, Čínska Komunistická Strana (ČKS) sa opierala o štátnu moc a svoje teroristické mechanizmy, aby potlačila nevinných praktizujúcich Falun Gongu do najväčšej možnej miery. Pod Ťiangom a vyhrážkami od ČKS sa mnoho krajských a miestnych úradníkov pri mučení a zabíjaní praktizujúcich Falun Gongu správalo ako pôvodcovia prenasledovania alebo ich kolaboranti. Použitím svojich úradných postov sa do rôznych stupňov zúčastňovali tohto prenasledovania, nielen ako iniciátori, sprisahanci a pôvodcovia, ale tiež ako pomocníci, spoluvinníci a iní spolupáchatelia.

Počas politického hnutia, ktoré sa prehnalo cez celú populáciu, všetky kraje a mestá ustanovili oblastné alebo miestne "Úrady 610", ktorých jediným cieľom bolo prenasledovať Falun Gong. Úradníci vlády a ČKS plánovali, povzbudzovali, nariaďovali, schvaľovali, pomáhali, navádzali alebo podnecovali políciu a iné bezpečnostné sily, aby sa dopúšťali zneužívania, ktorým trpeli praktizujúci Falun Gongu a používali všetky zdroje, aby sa priamo zúčastňovali v tomto širokom, systematickom prenasledovaní. Polícia, politickí a právni tajomníci výborov ČKS na rôznych úrovniach a vodcovia Úradov 610 na každej úrovni priamo plánovali a uskutočňovali nemilosrdné prenasledovanie. Zločiny, ktorých sa dopustili zahŕňajú okrem iného genocídu, mučenie, mimo-súdne zabíjanie, predlžované svojvoľné zadržiavanie, nútené práce a kruté, neľudské a znevažujúce zaobchádzanie.

Od dnešného dňa zahraniční praktizujúci Falun Gongu podajú občianske alebo trestné žaloby voči všetkým dôležitým vládnym úradníkom ČKS, ktorí sa zúčastňujú alebo pokračujú v realizácii prenasledovania Falun Gongu a v dôsledku toho páchajú nové zločiny, na dôvažok k tým, ktorých sa už dopustili voči Falun Gongu.

Dokonca tí, ktorí sa dopustili zločinov, však stále majú príležitosť, aby opustili cestu zla a rozhodli sa byť dobrými. Pre všetkých tých, ktorí sa dopustili zločinov voči Falun Gongu, ale teraz chcú svoje chyby napraviť, môžu poslať, ak to ich bezpečnosť dovolí, čestné vyhlásenie alebo vyhlásenie o oľutovaní na stránky Minghui (Clearwisdom.net) alebo ľubovoľnej oblastnej asociácii Falun Dafa, ktorá ich archivuje. Nebudeme vyšetrovať rôzne zločiny tých, ktorí sa rozhodli napraviť svoje chyby. Budeme však pokračovať v sledovaní ich činov.

Text celého vyhlásenia v angličtine: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/10/9/65726.html