Podrobnosti o tom, ako bol praktizujúci Čang Siao-tung umučený na smrť

(Clearwisdom.net) V provincii Kan-su, mesto Lan-čou, záchytné centrum Si-kuo-jüan, polícia neustále prenasleduje a mučí praktizujúcich Dafa. Na následky tohto mučenia a neľudského zaobchádzania boli praktizujúci Falun Dafa - Liuo Lan-šong, Wan Kuej-fu, Čang Feng-jün, Čang Siao-tung a iní umučení na smrť. Iní praktizujúci Dafa sa uchýlili k protestnej hladovke, aby vyjadrili nesúhlas s prenasledovaním a boli nútene kŕmení políciou v záchytnom centre. Takzvaná "potrava" používaná pri nútenom kŕmení bola svojvoľne vybratá políciou, predtým ako začali mučenie. Ak chceli, aby obeť zostala nažive, použili mlieko v prášku. Ak chceli, aby osoba umrela, použili koncentrovaný slaný roztok s benzénom. Praktizujúci potom väčšinou umreli od smädu. Pri tomto postupe sa jazyk obetí stane meravým a zabráni im v rozprávaní. Počas núteného kŕmenia polícia neustále bije praktizujúcich a opakovane používa rúrku núteného kŕmenia na odieranie a dráždenie nosnej dutiny praktizujúcich, ich hrdla a pažeráka, pričom praktizujúci sú pri vedomí. Takto bol mučený praktizujúci Čang Siao-tung a na jeho následky zahynul.

16. októbra 2003 štyria praktizujúci Falun Gongu, Paj San-jüan, Čang Siao-tung, Jang Süe-kuej a Wang Jün-po, ilegálne zadržiavaní v Prvom záchytnom cetre meste Lan-čou (tiež známom ako Si-kuo-jüan záchytné centrum) jedného dňa spoločne vysielali spravodlivé myšlienky. Wang Jün-po povedal: "Všetci sme nevinní! Mali by sme slobodne vyjsť cez väzenské dvere. Toto miesto je príliš špinavé; je to miesto pre kriminálnikov, nie pre kultivujúcich, ako sme my." Keď to povedal, vykročili smerom k vchodovým dverám. Väzenskí dozorcovia ich zastavili a chceli ich poslať späť. Spútali im ruky a nohy, aby už viac nemohli odísť. Čang Siao-tung a Wang Jün-po protestovali: "Nemôžete nás mučiť. Sme dobrí občania, ktorí zachovávajú zákony. Falun Dafa je dobrý!"

Väzenský dozorca odvliekol Paj San-jüan a Čang Siao-tung, ktorí boli spútení, z lekárskeho oddelenia do oddelenia tvrdej výchovy (trinásteho oddelenia). Čang Siao-tunga uväznili do cely šesť a Paj San-jüana do cely sedem.

Čang Siao-tung a ďalší sa uchýlili k protestnej hladovke, aby vyjadrili nesúhlas s neľudským zaobchádzaním. Žiadali, aby im odstránili púta a okovy z nôh. Na šiesty deň protestnej hladovky, 21. októbra 2003, použili väzenskí dozorcovia mučenie núteným kŕmením s úmyslom ublížiť praktizujúcim. Vedúci oddelenia, Liou Wej a Liou Žun-čching, túto operáciu viedli. Vedúci Čao Kuan-chu začal s mučením, Su Jue Tching a Čao Pin-fong vybrali látku, ktorú použijú pri mučení a kriminálny lekár Kwan Siao-man vykonával nútené kŕmenie. Potrava, ktorú vybrali na nútené kŕmenie, bola slaná voda s benzénom. Väzenskí dozorcovia tiež navádzali iných väzňov, aby neľútostne bili praktizujúcich Dafa v záchytnom centre.

Čang Siao-tung bol ubitý na smrť 23. októbra. Polícia presunula jeho pozostatky 24. októbra do nemocnice Kchung-tchaj. Nemocnica Kchung-tchaj sa spolčila s políciou a vytvorila falošnú lekársku správu, v ktorej stálo, že Čang Siao-tung umrel prirodzenou smrťou. Záchytné centrum tiež prinútilo skupinu trestancov, aby hrali úlohu svedkov pri vytváraní falošnej správy.

Záchytné centrum potom prepustilo všetkých očitých svedkov vo vnútri cely číslo šesť a celý personál, ktorý sa zúčastnil a bol zodpovedný za mučenie Čang Siao-tunga. Prinútili všetkých väzňov, aby klamali a napomáhali v zakrytí ich zločinov a zverstiev.

Praktizujúci Paj San-jüan bol poslaný do nemocnice Kchung-tchaj na resuscitáciu. Našťastie sa resuscitácia podarila a on prežil.

1. September 2005

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/9/16/64957.html