"Zkrocení orla", Třídy vymývání mozků a rezignace na ČKS (1. část)


Lung-čchüan Muo-kche

(Clearwisdom.net) Sledujeme hrdě vypadajícího orla, zřejmě zrovna dospívajícího. O pár metrů dál je miska s čistou vodou a trocha čerstvého jehněčího. Jeho pozornost však leží jinde. Snaží se ze všech sil rozevřít křídla a vrátit se na modré nebe. Jenže jakmile se odrazí od země, tenké pouto na jeho noze zazvoní a napne se k prasknutí. Jeho tělo je okamžitě staženo zpět k zemi. Orel klove do ocelového pouta a divoce křičí. Poté, co se s plným nasazením snaží znovu a znovu, krev mu kape ze zobáku na žluté pařáty. Přesto jsou jeho oči stále zacíleny do nekonečných dálek. V té chvíli je jeho největším přáním dostat zpět svou svobodu a kroužit po obloze.

Pomalu se stmívá. Po celém dni zápasení je orel hladový, žíznivý a unavený. Ale hned jak se jeho oči zavřou k odpočinku, lovec zatřese řetězem, ke kterému je orel připoután, nebo pobídne psa, aby divoce štěkal. Když se orel už nemůže udržet a padne, lovec na něj chrstne studenou vodu. Po dlouhé noci bez spánku, s únavou, hladem a žízní přijde další den. Přestože orel stále nepodléhá, jeho tělo se postupně vyčerpá. Po několika dnech se utrpení zdá nekonečné. Když únava, hlad a zoufalství udolá orlovu vůli, objeví se lovec, přinášeje čistou vodu a čerstvé jehněčí. Orel už je více neodmítá. Dokonce se cítí vděčný a začne hltat jehněčí. Lovec ho jemně prstem hladí po peří a orel dokonce přivírá oči a začíná se mu to líbit. Po třech dnech bolestného a bezmocného trápení, to vypadá, že orel přemýšlí o lovci, jako o dobrodinci, který ho "zachránil" před utrpením.

Když lidé uvidí orla znovu, bude sedět lovci na rameni a bude následovat jeho příkazy. I když na jeho nohou nejsou žádná pouta, jeho duch bude spoután navždy a nikdy lovce neopustí. Vždy, když něco chytí, lovec mu hodí vnitřnosti a on bude dokonce ještě vděčnější lovci za jeho "štědrost". Už úplně zapomněl, že byl zvyklý vystřelit jako ostrý šíp do oblak a volně plout po nebi. Jeho svobodný duch zemřel.

Tomu se říká "zkrocení orla", ale poprvé, když jsem tento termín slyšel, měl tento krutý scénář za cíl lidskou bytost. Důvodem byl požadavek na "transformaci" jedincových myšlenek a vymytí mozku.

Na severním konci ulice Sin-chua, ve městě Wej-fang, provincii Šan-tung, místní úřad 610 zřídil takzvané "Výcvikové centrum legálního vzdělávání". Praktikující Falun Gongu Čang Liang byl uvězněn a odeslán do centra, protože se odmítal vzdát svého přesvědčení. Fu Ťin-pin, člověk který na centrum dohlížel, použil všechny druhy brutálního mučení na "transformaci" jeho myšlení. "Krocení orla" je jednou z oblíbených Fu Ťin-pinových metod. Čang Liang byl nucen stát 24 hodin denně více jak měsíc v kuse bez přestávky či spánku. Centrum také určilo skupinu lidí, aby na něj, jeden po druhém, řvali a pokřikovali, bili ho a kopali znovu a znovu. Když Čang začal usínat, polili ho vodou. Po měsíci byl Čang Liang zmučen do stavu kdy mluvil z cesty a nerozuměl lidským slovům. Měl zle opuchlé nohy. Kůže mu snadno praskala a byla průsvitná a bledá. Jeho lýtka byla stejně široká jako jeho stehna a jeho chodidla tak opuchlá, že bylo obtížné na ně nazout boty. Nakonec téměř nebyl schopen stát ani chodit a nesčetněkrát narážel do stěn a padal.

Při mučení typu "krocení orla", centrum často používalo metody vyhrožování a pokoušení, když žádalo otce, babičku a tetu pana Čanga, aby ho přesvědčili. Centrum dokonce přesvědčilo jeho osmdesátiletou babičku, aby před ním klečela a prosila ho. Čang Liang ztratil svou osobní svobodu bez jakékoli legální procedury. Uřad 610 a "Výcvikové centrum legálního vzdělávání", ti samí lidé kteří ho odvedli od jeho rodiny, se ho snažili přesvědčit, aby se vzdal svého přesvědčení, používaje výmluvu "povinností k rodině". Používali "jehněčí" a "čistou vodu" jako lákadlo a řekli mu, že jestliže napíše takzvané "prohlášení lítosti" a "odhalující a kritizující materiál, může být dříve propuštěn, setkat se s rodinou a dopřát si tolik potřebný spánek.

Toto centrum vymývání mozků začalo perzekuovat praktikující Falun Gongu v říjnu 2000. Během minulých pěti let zde bylo mučeno nesčetně nevinných následovníků Falun Gongu. Podle informací, které prorazili skrze informační blokádu do zámoří, je ověřeno 30 úmrtí následkem mučení v podobných záchytných zařízeních, pracovních táborech a centrech vymývání mozku ve městě Wej-fang.

Že se toto zločinné těleso dokonce pojmenovalo "Výcvikové centrum legálního vzdělávání", je skutečná ohavnost. Ale to není v dnešní Číně tak neobvyklé. V roce 2005 se Chan Chuej-jüe, šéf druhého týmu v pracovním táboře Čchang-le ve Wej-fangu stal jedním z "deseti výjimečných mladých strážců".

Chan Chuej-jüe navrhl celou řadu metod pro "krocení orla". Když praktikující, kteří byli nuceni být vzhůru, začali v noci usínat, Chan řekl strážcům, aby používali své boty a bili jimi praktikující do hlavy, štípali je do žeber a bušili jim klouby do hlav. Také je bodali do nosních dírek plastikovými, hedvábnými, nebo papírovými trubičkami, takže nos začal krvácet. Poté strážci utřeli krev pokračovali v bodání. Používali pronikavé sirény na nadávání Falun Gongu přímo u uší praktikujících. Chan Chuej-jüe také používal elektrický obušek na bití praktikujících a veřejně vyhrožoval, že "nikdo nebude odpovědný za ubití praktikujícího k smrti". Na počátku roku 2001, Chan podnítil strážce k ubití praktikující Liou Šu-čchun k smrti na toaletě. Její tělo bylo temně fialové, když zemřela.

Není náhodou, že 30. listopadu 2004 byl Sun Šao-min, šéf policejní stanice v Chu-lu, ve městě Ta-čching, jmenován "výjimečným mladým strážcem" Výborem komunistického pionýru provincie Chej-lung-ťiang. Ve skutečnosti, podle informací z Číny, bylo ověřeno 13 případů umučení k smrti na přímý rozkaz Sun Šao-mina.

Mezi umučenými byli: Wang Kuo-fang, žena, 42 let; Cuo Kuo-čching, žena, 37 let; Lu Ping-sen, muž 39 let; Chua Chaj-jü, muž, 59 let; Liou Tchung-ling, žena, 53 let; Wang Kche-min, muž, 38 let; Jü Jung-čchüan, muž, 45 let; Che Chua-ťiang, muž, 42 let; Niou Chuaj-i, muž; Li Siao-žung, muž, 41 let; Wang Pin, muž, 47 let; Čang Tchie-jen, žena, 29 let; Kao Šu-čchin, žena, 51 let.

(konec 1. části)

Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/8/2/63526.html

Čínský originál: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/21/106607.html