Oběť mučení Kao Žung-žung znovu uvězněna a zavražděnaThe Epoch Times, 23. června 2005
7. května 2004, tvář paní Kao Žung-žung je pokryta popáleninami od elektrických obušků. Tyto snímky byly pořízeny deset dní po jejím mučení. (Clearwisdom.net)

Podle zpráv Clearwisdom.net z 16. června 2005 zemřela paní Žung-žung po dlouhém a brutálním mučení v nemocničním pokoji Čínské lékařské univerzity v Šen-yang provincie Liao-ning. Pozůstatky paní Kao jsou nyní v pohřebním ústavu města Šen-jang. Úřady naléhají na její rodinu, aby její tělo bylo co nejdříve zpopelněno, čímž se odstraní veškeré důkazy o mučení a dalších zločinech, které úřady napáchaly.

Podle statistik Clearwisdom.net je paní Kao Žung-žung 2575. praktikující Falun Gongu, u niž byla prokázána smrt následkem pronásledování a mučení. Ve městě Šen-jang je to 54. případ.

Tvář paní Kao Žung-žung znetvořena po sedmi hodinách mučení elektrickými obušky

Paní Kao pracovala na Univerzitě umění v Šen-jangu jako hlavní účetní. V roce 2003 byla zatčena za praktikování Falun Gongu a poslána do šen-jangského tábora nucených prací.

Na večer téhož dne, poté co snesla sedm hodin pálení elektrickými obušky, vyskočila paní Kao z okna druhého poschodí. Nemohla už snést další mučení. Při pádu si zlomila obě kyčle, jednu nohu a rozdrtila patu. Pracovní tábor ji poslal do šen-janské Vojenské nemocnice a později byla přeložena do Policejní nemocnice. 18. května 2005 její rodina zažádala, aby byla přeložena do nemocnice Čínské lékařské univerzity. Byla přijata na ortopedické oddělení, ale doktoři ji nemohli v té době operovat, protože byla příliš slabá.

9. srpna 2004, po více než třech měsících krutého utrpení měla Kao v moči krev, nemohla nic jíst ani pít, nemohla zavřít oči a byla velmi vyhublá. Přestože doktoři řekli, že umírá, ji šen-jangský Justiční výbor nedovolil, aby byla z nemocnice propuštěna domů. Řekli, že v případě ohrožení jejího života jí mohou lékaři pomoci. Dokonce ji nenechali odvézt domů i když zemřela.

5. října 2004 skupina praktikujících Falun Gongu Kao odvážně zachránila, a rozeslala její fotografie do celého světa.

Fotografie Kao Žung-žung před tím, než byla mučena. (FDI)

Luo Kan osobně zodpovědný za plán pronásledování

Podle zpráv Clearwisdom.net policejní důstojníci popřeli zločiny, které byly na Kao spáchány. Namísto toho označilo Ministerstvo veřejné bezpečenosti její útěk za klíčový případ "č. 26" tohoto roku. Luo Kan, šéf úřadu 610, si vzal osobně tento případ na starost.

Na příkazy Luo Kana Justiční výbor ČKS provincie Liao-ning, místní Prokuratura, Úřad spravedlnosti a policejní stanice spolupracovali, aby ukryli informace o tomto případu. Praktikující, kteří pomohli Kao na svobodu, byli zatčeni a brutálním způsobem mučeni.

Od té doby policejní oddělení v Šen-jangu začalo praktikující Falun Gongu všemožně sledovat, používalo všechny možné prostředky k jejich špionáži a odposlouchávání jejich telefonních hovorů. Pan Feng Kang a další, kteří pomohli při záchrně paní Kao, byli uvězněni. Zadržovali je v šen-jangském centru na vymývání mozků v pracovním táboře Čang-š'.

Také pan Sun Š'-jou, který se podílel na záchrané akci, byl uvězněn. Důstojníci z tchie-sijské policejní stanice jej brutálně bili a dávali mu elektrické šoky na choulostivá místa. Při tomto mučení křičeli: "Zranění na jiných místech by bylo vidět (stejně jako tvář paní Kao), tak ti budeme dávat rány tam, kde to nikdo neuvidí" Také vráželi dlouhé jehlice na pletení pod jeho nehty. Sunova tchyně, manželka a švagrová jsou všechny uvězněny v čang-š'ijském pracoovním táboře, kde podstupují vymývání mozků.

Kao Žung-žung opět zatčena, slabá umírá v nemocničním pokoji

Kao byla znovu zatčena 6. března 2005. Praktikující, kteří byli uvězněni, od té doby drželi hladovku jako protest proti pronásledování. 6. čevna byla Kao převezena z pracovního tábora Ma-san-ťia do nemocnice Čínské lékařské univerzity.

12. června 2005 obdrželi její rodiče oznámení, že konečně mohou navštívit svoji dceru v nemocnici. Spěchali do nemocnice, ale v době kdy přišli, ležela už paní Kao v hlubokém komatu; její tělo bylo zcvrklé a bezvládné; dýchala jen pomocí přístroje. Byla vyzáblá až na kost. Doktoři řekli: "Když ji sem přivezli, byla již ve velmi špatném stavu."

Svědci řekli, že v nemocnici bylo mnoho zlváštních "neznámých", kteří hlídali všechny dveře a každou bránu. Mnoho tajných i uniformovaných policistů se navzájem ptali: "Kdy už zemře?"

16. června 2005 paní Kao Žung-žung zemřela v nemocničním pokoji, ve věku pouhých 37 let.


Článek v angličtině: http://english.epochtimes.com/news/5-6-20/29680.html
Článek v čínštině: http://epochtimes.com/gb/5/6/20/n959681.htm