Vyjadrenia podpory a uznania

„Prenasledovanie ľudí za ich vieru a presvedčenie, ktoré sa neprejavujú násilnými skutkami, považujem za čisté zlo. Zločiny páchané totalitným režimom na mierumilovných vyznávačoch Falun Gongu sú výzvou pre demokratický svet. Dodržiavanie ľudských práv sa nesmie stať obeťou výmenného obchodu, nesmie sa obetovať na pochybnom oltári „ekonomických záujmov“. Tí, ktorí pre záujmy obetujú princípy, si nezaslúžia naše uznanie. My nemáme mlčať!“

Peter Osuský, poslanec NR SR

„Celý svet odsudzuje Čínu v tejto veci. Švédsko tak spravilo, podobne EU, mnohé inštitúcie, Spojené štáty americké, európske krajiny, Austrália, Nový Zéland, atď. Napriek tomu čínsky režim pokračuje vo svojom potláčaní a systematickom útočení na praktizujúcich Falun Gongu po celom svete. Toto sa musí skončiť! Budem naliehať na čínsky režim, aby okamžite ukončil útlak a začal rešpektovať slobodu vyznania, aby sa začali rozhovory a vytvoril sa dialóg s praktizujúcimi Falun Gongu.“

Cecilia Malmstrom, švédska politička a bývalá poslankyňa parlamentu EU

Ako občania slobodného štátu nemôžeme zostávať ľahostajní k údelu prenasledovaných v Číne z dôvodu ich presvedčenia, ktoré sa líši od oficiálnej doktríny. Žiadame ich prepustenie z väzenia a pozastavenie všetkých nespravodlivých činov voči nim.

Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský

Premiér Harper a ja predkladáme otázky ľudských práv a slobody vyznania, aj ohľadom praktizujúcich Falun Gongu, priamo s našimi čínskymi partnermi počas návštev v Číne a na našich bilaterálnych rokovaniach.

John Baird, kanadský minister zahraničných vecí
Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search