Šedé vlasy a mladá tvář: Duch praktikujícího


Wu Xinhui

[PureInsight.org] Postarší muž jednoho dne kráčel podél silnice, když jej z ničeho nic srazil velkou rychlostí motocykl. Protože do něj motocykl narazil opravdu tvrdě a velkou rychlostí, poté co byl sražen, se na zemi ještě dvakrát převalil. Když se uklidnil a vstal, první věc na kterou se ptal lidí, kteří se okolo něj shromáždili, bylo, zda řidič toho motocyklu nebyl zraněn. Lidé říkali: "Řidič té motorky už odtud dávno uprchl. Jak se můžete zajímat nejdříve o něj a nestarat se o sebe? Jste už starší pán, nejste zraněn?" Teprve poté tento starší muž zkontroloval, jestli není zraněn. Prohlédl si pozorně celé tělo a zjistil, že na sobě nemá ani škrábnutí.

Džentlmen z tohoto příběhu má již 83 let. Má silné tělo a mluví jasně a zvučným hlasem. Když jde, jeho kroky jsou rychlé a velmi pevné. Vůbec nevypadá na svůj věk. Ve skutečnosti jeho pleť je hladká a zářivá a má jen velmi málo vrásek. Jmenuje se He Zhao a již přes deset let praktikuje Falun Gong. Stále se usmívá a často je využíván jako žijící reklama pro kultivaci ve Falun Dafa.

Akupunktura a Qigong vydláždili cestu k získání Falun Dafa

Pan He pracoval jako vládní zaměstnanec a již před lety odešel do důchodu. Začal se zajímat o akupunkturu a věnoval spoustu peněz a času jejímu studiu. He řekl: "Obyčejně se student, který se učí akupunkturu, cvičí na cizím těle. Obvykle si netroufá vpichovat jehly do svého těla, ale já byl jiný. Zabodal jsem si jehly do více než 200 akupunkturních bodů na vlastním těle. Na každém bodě jsem provedl několik pokusů a pak jsem to porovnával s tím, co bylo napsáno v knize."

Jak se He jednou naučil akupunkturu, začal zadarmo léčit lidi, které znal. Za ta léta si získal věrné zákazníky a jeho pověst rostla. "Opravdu jsem chtěl lidem pomoci. Ale občas jsem si zapomněl přinést krabici s jehlami nebo jsem byl na místě, kde nebylo dost prostoru, abych na těle pacienta akupunkturu předvedl. Opravdu jsem chtěl lidem pomoci - kdekoli a kdykoli."

Pan He se brzy začal věnovat Qigongu. He chtěl léčit lidi rukama, aby k tomu nepotřeboval žádné další pomůcky. A tak se začal učit tolik qigongových cvičení, kolik jich našel.

Ale pan He si brzy všiml, že i když se stav jeho pacientů po jeho léčení zlepšil, symptomy nemoci se často vrátily o nějaký čas později. A navíc, on sám začal trpět několika menšími potížemi. Ačkoliv cvičil mnoho různých druhů qigongu a byl expert na akupunkturu, stále nemohl odstranit svoji vlastní fyzickou bolest.

V roce 1994 jej navštívil kamarád z Číny a přinesl zprávy o dobré qigongové praxi, která se v Číně stala velmi populární. Řekl, že se tomuto qigongu začalo věnovat několik miliónů lidí a že byl velmi účinný. Věnoval mu knihu, která se jmenovala "Čínský Falun Gong" a naučil jej, jak provádět cvičení Falun Gongu. Ihned poté, co pan He začal cvičit, cítil v těle velmi silný proud energie. Tak se rozhodl, že bude ve cvičení pokračovat a uvidí, co se stane.

Stát se osvícenou bytostí skrze vlastní cvičení a kultivaci

Jak pan He pokračoval ve cvičení a čtení knihy, uvědomil si, že tato praxe mu umožnila pochopit mnoho otázek, kterým celý svůj život nerozuměl. Například: konečně se dozvěděl, proč se po léčení vracely nemoci jeho pacientům, konečně pochopil, proč člověk onemocní. Je to způsobeno mnoha špatnými věcmi, které lidi udělali v průběhu svých mnoha životů. Všechny léčebné techniky (včetně akupunktury a qigongového léčení) mohou léčit pouze povrchní symptomy a nemohou odstranit nemoc od kořene. Pokud chce někdo odstranit svoji nemoc od kořene, musí se kultivovat. A pouze když člověk zušlechťuje svůj charakter a následuje ve svém každodenním životě principy "Pravdivost, Soucit a Snášenlivost", potom může dosáhnout optimálního zdraví. Pan He se rozhodl, že se přestane pokoušet léčit pacienty akupunkturou a qigongem. Namísto toho, začal na různých místech na Tchaj-wanu učit zadarmo Falun Gong.

Na konci minulého roku pan He v Národním Tchaj-wanském muzeu narazil na skupinku turistů z Číny. Jelikož se zúčastnil krátkého výukového kurzu v muzeu, nabídl se jim jako průvodce. Díky jeho živému a zajímavému výkladu, byl slyšet smích této skupinky stále a znovu. Když došli do části muzea, kde jsou uloženy buddhistické pozůstatky, přirozeně do výkladu připojil to, co se naučil díky praktikování Falun Gongu. Všichni velmi pozorně poslouchali. Potom se jej někdo zeptal, kde se naučil tolik věcí o buddhistických pozůstatcích. A on odpověděl, "Vím to, protože praktikuji Falun Gong." Najednou atmosféra ochladla a tváře všech lidí strnuly. He potom pokračoval: "Když jste byli v Číně, měli jste příležitost slyšet pouze to, co říká čínská vláda. Teď máte možnost vycestovat z Číny. Měli byste se pořádně podívat okolo, zda je velký rozdíl mezi skutečností a tím, co jste slyšeli před tím." I když tito lidé byli dopředu varováni, aby si nebrali žádné Falun Dafa materiály, všichni je nakonec od pana He přijali. Opravdu nebylo potřeba vůbec nic říkat. Srdečný smích, laskavý postoj, a duch praktikujícího v jeho 80 letech přemohli lži, které šíří Ťiang Ce-minův režim.

Čínsky: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/11/20/30003.html

Anglicky: http://www.pureinsight.org/pi/articles/2005/1/17/2707.html

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2019.

Search