New Jersey: Kongresman hovorí, že DPA "vyzerá dokonale"

(Clearwisdom.net) Rush Hold je kongresman a zároveň fyzik. Predstavenie DPA k čínskemu novému roku v New Brunswicku (New Jersey) v sobotu 24. januára na neho veľmi zapôsobilo.

Myslí si, že vystupujúci boli "veľmi telengovaní a veľmi skúsení tanečníci - zjavne to dlho nacvičovali. Pre moje neškolené oči to bolo dokonalé."

Kongresman Hold vyjadril svoje uznanie každému aspektu predstavenia.

"Všetky tance boli veľmi dobre zvládnuté a veľmi disciplinované... zakaždým, keď vidím ľudí, ktorí dokážu robiť malé alebo veľké veci s takou zručnosťou, spraví to na mňa dojem, a nech sú to bubeníci alebo vejáre, alebo len ladnosť pohybov, všetko to zanecháva hlboký dojem."

Kongresman Hold zastupuje 12. obvod New Jersey. Pracoval ako učiteľ, člen kongresového výboru pre vedu a expert pre dozor nad zbraňami na ministerstve zahraničí USA, kde monitoroval jadrové programy krajín ako sú Irak, Irán, Severná Kórea a bývalý Sovietsky zväz.

Ako človek zapojený do verejných vecí cítil potrebu vyjadriť sa k slobode prejavu.

"Viete, pripomína mi to, že jedna z vecí, ktorú si v USA vážime, je sloboda prejavu, a to tiež zahŕňa slobodu umeleckého prejavu."

Kongresman Hold tiež načrtol paralelu medzi hodnotami vyjadrenými v predstavení a zvieraťom budúcoročného Čínskeho nového roka.

"Želám všetkým Šťastný čínsky nový rok, rok vola, rok ťažkej práce; máme pred sebou veľa práce. Dúfam, že to bude rok slobody prejavu, slobody praxe našich duchovných možností a rok veľkej produktivity vo svete."

Na Rusha Holta, kongresmana a zároveň fyzika, predstavenie DPA zapôsobilo (Edward Dai/Veľká Epocha)

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2009/1/26/104221.html

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search