Čeští praktikující vyzývají obyvatele města Slaný ke společnému zastavení pronásledování pravdy-soucitu-tolerance

V sobotu 2.11. 2002, za deštivého, sychravého počasí, měli občané a návštěvníci města Slaný jedinečnou příležitost seznámit se s metodou kultivace těla i mysli - Falun Gong (Falun Dafa).

Praktikující Falun Dafa navštěvují různá města i městečka, aby lidem představili cvičení, které výborně působí na očištění těla od choroboplodných látek a rozpuštění stresu a pověděli jim, že pravda-soucit-tolerance jsou zásady, které do života vnášejí více harmonie a důstojnosti. Nezastaví je rozpálené slunce, liják ani mráz. Vznešeně kráčejí vedeni svým srdcem s cílem obhájit pravdu-soucit-toleranci - vyšší principy, podle kterých by měli žít lidské bytosti. Praktikující Dafa (Velký Zákon) mimo Čínu přirozeně cítí spřízněnost s lidmi, kteří usilují o zlepšení svého charakteru podle výše zmíněných zásad v Číně a kteří jsou tam tak nesmyslně a nepochopitelně mučeni a zabíjeni a snaží se jim pomoci. Vyzývají všechny lidi, nejen aby se postavili proti pronásledování nevinných lidí, ale především proti pronásledování pravdy, soucitu a tolerance. Jak můžeme, jako lidské bytosti, něco takového dopustit?

A tak čeští praktikující minulý víkend zavítali do města Slaný a v dešti tam předváděli ladné cvičení a rozdávali letáčky. Pokaždé, když se další člověk dozvěděl o skutečné situaci v Číně, bylo to, jako by rozkvetla další zářící květina. Ta rozehnala tmu nevědomosti, v které se skrývá strach a nenávist, které se tak bojí pravdy-soucitu- tolerance. Potěšilo nás tedy, když jsme slyšeli: “Předám to (letáček) mé dceři“ nebo “Nechám to kolovat v hospodě.“ Na Masarykově náměstí, kde jsme strávili sobotní dopoledne, se objevilo několik malých děvčat, která byla cvičením a hudbou téměř fascinována. Nevadilo jim, že moknou a nerušena scénu pozorovala. Něco krásného je poutalo a bylo pro ně těžké se odtrhnout a odejít. Občané Slaného, zvláště ti starší, si dobře uvědomují pokles dnešní morálky. Děkovali nám za to, co děláme a když slyšeli, na jakých kvalitách je postaven Falun Gong, říkali: “To je moc třeba.“ Radili, abychom “tuto osvětu“ dělali ve velkém a více využívali média. Ani ve Slaném nebylo pro nikoho těžké poznat nesmyslnost pronásledování FG v Číně. Jedna pani, která se věnuje čínské i západní medicíně, pronesla: „Na tom zůstává rozum stát, že ústřední vláda se snaží zničit to, co je tak dobré a prospěšné.“ Další člověk, který se u nás zastavil a četl si letáček se zeptal: „Proč bych měl mít soucit třeba s lumpem?“ Vysvětlili jsem mu, že každý čin se člověku vrací, ať dobrý či špatný a tak ten, kdo koná samé špatné věci si připravuje pro svoji budoucnost mnoho nepříjemností a utrpení. Pán se zmínil, že některé zkušenosti naznačují, že tento princip existuje, i když není tak patrný.

Děkujeme všem lidem, kteří podporují pravdu-soucit-toleranci a tím oslabují pronásledování Falun Gongu.

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2019.

Search