Čeští praktikující představili Falun Dafa veřejnosti na esoterickém festivalu v Plzni (28. 10. 2002)


Během státního svátku, 28. října 2002, se skupina českých praktikujících zúčastnila esoterického festivalu „Miluj svůj život“ v Plzni a představila Falun Dafa veřejnosti. Při této příležitosti se mnoho lidí zastavilo u našeho stánku a pozorně si prohlíželi nadpisy s fotografiemi praktikujících z celého světa. Použili jsme okenní tabule, abychom zavěsili plakát se třemi slovy – Pravda – Soucit – Snášenlivost a fotografie praktikujících Falun Dafa, takže kolemjdoucí mohli vidět kontrast mezi poklidnými pohyby cvičících a násilím těch, kdo pronásledující Falun Dafa v Číně.

Cvičili jsme první až páté cvičení a odpovídali na otázky lidí, mluvili s těmi, kdo projevili zájem. Někteří se horečnatě chtěli naučit cvičení okamžitě a číst knihu. Většina lidí, kteří se zastavili, si vzali materiály, které jsme měli k dispozici. Jedna mladá žena se dokonce zeptala, zda-li je možné žít s praktikujícími na jednom místě a cvičit společně každý den, či alespoň existují-li centra kdekoli na světě, kde by bylo možné Falun Dafa praktikovat. Nějak cítila, že Falun Dafa je něco opravdu pozoruhodného. Další žena řekla, že hledala nějaké čínské cvičení a právě jej objevila. Byla překvapená, že to nic nestálo a mohla se naučit cvičení ještě v tentýž den, kdy objevila to, co tak dlouho hledala. Jeden pán se ptal: „Kam se s Falun Gongem dostanu?“ My jsme mu místo odpovědi položili otázku: „Kam se chcete dostat?“ Odpověděl, že by chtěl dospět do stavu fyzického i psychického zdraví, žít v harmonii s okolím a že hledá i to, co rámec zdraví překračuje. Naší odpovědí bylo, že toto vše Falun Gong nabízí. Mnoho lidí znalo Falun Dafa z minulosti: buď z televizní obrazovky nebo z ulic českých měst. Někteří tiše sledovali praktikující, když cvičili. Někteří byli šťastní, když se dozvěděli, že se pozdě odpoledne bude konat dvouhodinový seminář.

Seminář proběhl v uvolněné, přátelské atmosféře. Cvičení všichni zvládli velmi snadno. Někteří účastníci se s Falun Gongem seznámili již na předešlém festivalu a od té doby ho cvičí. Jedna paní se rozplývala při vyprávění, jak ráda cvičí a jak se při cvičení dobře cítí. Jiná slečna seminář ohodnotila slovy: “Jsem moc šťastná, že jsem sem přišla. Cítím naprosté souznění.“ Další účastnice nás požádala, abychom přijeli do vesnice, odkud pochází a představili tam Falun Gong. Poté co jsme si zacvičili všech 5 cvičení se lidé ptali, kde je možné zakoupit knihu Falun Gong. Jejich tvář se rozzářila, když zji s tili, že knihu i hudbu ke cvičení mohou získat hned na semináři.

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2019.

Search