Blansko, 23.10.2002: Beseda o Falun Gongu


Ve středu 23.10.2002 se v blanenské čajovně Ulita konala přednáška s besedou na téma Falun Gong se zaměřením na lidská práva praktikujících, s promítáním ukázek videa. Provozovatelé čajovny pořádají pro své návštěvníky různé akce, mimo jiné zaměřené na poznávání různých myšlenkových směrů včetně lidských práv. Návštěvníci čajovny se rekrutují z velké části také z příznivců folku (další oblast akcí čajovny), takže tato přednáška „soupeřila“ s populárním zpěvákem folku, jehož koncert se konal ve stejnou dobu o patro níž. Besedy se zúčastnilo 8 mladých lidí od 20 do 30 let. Byly zde vysvětleny principy Falun Gongu jako systému zabývajícím se zlepšování člověka ve všech směrech s důrazem na pravdu, soucit a snášenlivost. Pak byla krátce přednesena stručná historie Falun Gongu včetně současného stavu ve světě, se zaměřením na Čínu.

V následující diskusi byly informace (o porušování lidských práv praktikujících) některými posluchači rozšířeny i o širší kontext – z dříve provedených besed bylo zmíněno i potlačování práv křesťanů, muslimů aj. skupin v současné Číně.

Diskuse byla poměrně otevřená a nevyhýbala se žádným tématům. Takže byl zde též předestřen názor, zda lidé v Číně vnímají stejně lidská práva jako zde v Evropě, zda není náš evropský pohled jiný od čínského, či zda Falun Gong se časem také nezmění a lidé jej pozmění podle svého, tak jako jiné náboženství, nebo zda-li marxismus byl původně dobrý a Číně či jinde je již jen deformován. Tyto a další názory umožnily hlubší diskusi, ve které se o bjasnila posluchačům nepolitickost Falun Gongu, to, že člověk vnímá týrání stejně, ať už je z Číny či Evropy atd. Posluchače také zaujala krátká ukázka cvičení a chvíli jsme diskutovali o jeho účincích.

Závěrem bylo promítnuto video s ukázkami cvičení ve světových metropolích včetně Číny. Ovšem po shlédnutí několika zdokumentovaných utýraných žáků byl tento otřesný dokumentační film přerušen, neboť se to několika dívek silně dotklo.

Po skončení besedy následovala ještě další krátká neformální diskuse, kdy pořadatelé požádali o hudbu Falun Gong, která celou dobu přednášky tiše podbarvovala atmosféru. Spolu s CD k vypálení dostali do knihovničky k půjčování veřejnosti i knihu Falun Gong s filozofií a cvičeními.

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2019.

Search