Dr. Wang z Organizácie pre vyšetrenie prenasledovania Falun Gongu v Číne sa stretol s poslancami NR SR

V piatok 20. septembra sa uskutočnilo stretnutie poslancov NR SR s Dr. Wangom. Stretnutia sa zúčastnila poslankyňa NR SR Anna Verešová a poslanci NR SR Peter Osuský a Ondrej Dostál.

Doktor Wang na úvod stretnutia uviedol niekoľko informácií o svojej lekárskej praxi. Povedal napríklad aj to, že bol v Číne lekárom 25 rokov, a že možnosť vykonávať toto povolanie považuje za veľkú česť, keďže byť lekárom znamená zachraňovať životy.

Avšak v roku 2006 sa zo správ dozvedel, že v Číne odoberajú orgány pre transplantácie živým ľuďom, čo znamená, že ČKS núti lekárov zabíjať ľudí. Bolo to pre neho šokujúce zistenie.

Po prvotnom overení tejto informácie začali vyšetrovatelia z WOIPFG (Organizácie pre vyšetrenie prenasledovania Falun Gongu) uskutočňovať vyšetrovanie po celej Číne. Zistili pritom, že takmer všetky provincie, najväčšie nemocnice a inštitúcie pre orgánové transplantácie takéto odbery orgánov zaživa vykonávali, a to vo veľkom meradle. 20 nemocníc im v telefonických rozhovoroch dalo informáciu, že používajú pre transplantácie orgány praktizujúcich Falun Gongu.

Popísal tiež spôsob vyšetrovania, keď vyšetrovatelia telefonujú do nemocníc, pričom sa predstavia ako príbuzní človeka, ktorý potrebuje orgánovú transplantáciu. Vo väčšine rozvinutých krajín je priemerný čas čakania na transplantáciu orgánu 2 až 3 roky, no v Číne sú to 2 až 3 týždne, pričom niektoré nemocnice priamo priznávajú používanie orgánov praktizujúcich Falun Gongu pre transplantácie.

Pán Wang uviedol, že zistili, že odber orgánov bol systematicky riadený a organizovaný komunistickým režimom. Označil to za zločin proti ľudskosti a zločin genocídy, ktorý pokračuje do dnešných dní - od roku 1999 až doteraz, to jest už 20 rokov.

Dr. Wang tiež spomenul, že posledné vyšetrovanie prebehlo od októbra do decembra 2018, pričom v ňom 17 vedúcich pracovníkov orgánových transplantačných nemocníc, bez výnimky uviedlo, že môžu garantovať zariadenie transplantácie pečene v priebehu 1 až 2 týždňov. Z týchto 17 ľudí 10 ľudí priznalo, že stále používajú orgány od praktizujúcich Falun Gongu.

Pán Wang na záver navrhol poslancom niekoľko príkladov, ako prispieť ku zastaveniu týchto vážnych  zločinov odberov orgánov. Poslanca Petra Osuského zaujala možnosť prijať zákon, ktorý by nedovoľoval občanom prijať transplantáciu orgánu, ktorý nemá jasný pôvod. Hovorilo sa tiež o tzv. Magnitského zákone, ktorý bol prijatý v USA a umožňuje zamietnutie víz ľuďom, ktorí sa dopustili zločinu zabitia, mučenia a účasti na genocíde.

20190923 EH6A7003.MOV.18 52 56 01.Still001

Dr. Wang(napravo) pri stretnutí s poslancami NR SR.

 

20190923 EH6A7003.MOV.18 57 32 11.Still002

Poslanci NR SR pri stretnutí s Dr. Wangom. Zľava doprava: O. Dostál, P. Osuský, A. Verešová

 

20190923 EH6A7013 small

Dr. Wang po stretnutí s poslancami NR SR. Zľava doprava: O. Dostál, A. Verešová, p. Wang, P. Osuský.

 

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search