Spomienka na obete prenasledovania v Číne


V sobotu 5. októbra mali ľudia v uliciach Bratislavy a najmä na námestí SNP možnosť zozámiť sa s faktami prenasledovania Falun Gongu a pozrieť si tieto nádherné cvičenia naživo. Ľudia sa pristavovali s otázkou, kde v Bratislave sa to cvičí a jeden pán sa dokonca k cvičeniam pridal a vydržal až do konca. Veľa ľudí nechápalo, prečo je učenie, ktoré vyznáva takéto hodnoty prenasledované - na túto otázku je ťažké odpovedať, lebo aj pre nás je to ťažko pochopiteľné. Väčšina ľudí si však dobre pamätá vládu jednej strany u nás a jej dôsledky. Vedia si predstaviť, že takáto vláda sa môže vyľakať veľkého počtu ľudí, ktorí vyznávajú duchovné hodonty pravdivosti, súcitu a tolerancie. Falun Gong nie je proti žiadnej vláde, ba dokonca podporuje každú vládu tým, že občania-praktizujúci vyznávajú princípy pravdivosti, súcitu a tolerancie. Keď však niekto tieto hodnoty prenasleduje, cítime ako svoju povinnosť, vystúpiť na ich obranu.

V sobotu večer sa pred budovou čínskej ambasády v Bratislave konala spomienková akcia na obete prenasledovania v Číne. Praktizujúci si ich životy pripomenuli zapálením symbolických sviečok, meditáciou a cvičením za pokojnej hudby. Atmosféru spomienkovej akcie zachytila aj televízna kamera a reportéri.

Skutoční hrdinovia, ktorí po mnoho rokov ostávajú v srdciach ľudí často nie sú veľkí víťazi, ale obyčajní ľudia, ktorí sú verní vyššiemu princípu dobra. Svojou pevnosťou sú príkladom pre ostatných.


Žiadne prenasledovanie v histórii netrvalo večne a keď sa tma rozplynie, skutočnosť žiari s novou silou.

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2019.

Search