Na Husově náměstí v Rakovníku byl v sobotu 5. 10. 2002 představen Falun Dafa.


V sobotu 5. 10. 2002 skupina praktikujících navštívila středočeský Rakovník. Za teplého slunečného dne jsme uprostřed Husova náměstí cvičili, meditovali a na jednom jeho okraji rozdávali letáky.

Místní noviny – Raport – avizovaly představení Falun Dafa, a tak se někteří z místních obyvatel dostavili na náměstí, aby se dozvěděli, co Falun Dafa vlastně je.

Jednou z otázek, které se opakovaly, bylo, proč jsou praktikující Falun Dafa v Číně pronásledováni. Mnozí lidé chápou, že lidé, kteří věří v pravdu, soucit a snášenlivost a chovají se podle těchto zásad, se nemohou vzdát svého přesvědčení jen proto, že čínská vláda postaví takovou praxi, jejímž jádrem jsou právě zmíněné principy, mimo zákon. A ačkoliv na počátku rozhovoru mají v sobě otazník, proč právě Falun Dafa, při bližším vysvětlení porozumí a jako projev osobní podpory často podepisují petici.

K poledni se dostavil místní podnikatel, který nás podpořil podpisem a rozprávěl dlouho o situaci v Číně a pobízel náhodně procházející, aby i oni podepsali petici, jejímž jádrem je: podporuji Pravdu, Soucit, Snášenlivost.

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2019.

Search