Čína: Vlna žalôb voči bývalému čínskemu prezidentovi Jiang Zeminovi

Podľa správ zverejnených na webstránkach Minghui podalo ku koncu augusta 2015 viac ako 160.000 praktizujúcich Falun Gongu a ich rodinných príslušníkov žaloby proti Jiang Zeminovi, bývalému vodcovi ČKS (zdroj).

Žaloby sú adresované Najvyššej ľudovej prokuratúre a Najvyššiemu ľudovému súdu a žiadajú, aby bol Jiang súdený za zneužívanie moci - konkrétne za zorganizovanie prenasledovania Falun Gongu v Číne.

Vlna žalôb sa zdvihla v máji tohto roku, keď Najvyšší ľudový súd v Číne v rámci reformy vyhlásil, že garantuje registráciu a spracovanie všetkých žalôb. Skúsenosti s ich podávaním pred rokom 2015 boli negatívne. Napríklad pán Wang Jie, ktorý podal žalobu na čínskom Najvyššom súde 25. augusta 2000, umrel v roku 2001 na následky mučenia v policajnej väzbe (zdroj).

Do roku 2015, keď v Číne podávanie žalôb z dôvodov bezpečnosti nebolo možné, štafetu prevzali praktizujúci Falun Gongu v zahraničí. Podali na Jianga trestné oznámenia za genocídu, mučenie a zločiny proti ľudskosti v 30 krajinách a oblastiach, vrátane Švajčiarska, Austrálie, Belgicka, Španielska, Taiwanu, Hong Kongu, Nemecka a Kanady.

Teraz sa vlna súdnych procesov opäť objavuje v samotnej Číne, keďže čínske zákony teraz dovoľujú občanom, aby boli žalobcami v kriminálnych prípadoch. Mnoho praktizujúcich Falun Gongu i rodinní príslušníci tých, ktorí zomreli na následky prenasledovania, využíva toto právo na to, aby podalo žalobu voči bývalému diktátorovi. Ku koncu septembra 2015 je ich už viac ako 180.000.

Za podporu spravodlivého súdneho procesu s Jiang Zeminom sa vyjadrujú aj občania ostatných  krajín. Využívajú skutočnosť, že podľa čínskeho práva má každý jednotlivec, ktorý vie o protiprávnom jednaní, možnosť oznámiť ho Čínskej najvyššej prokuratúre a súdu. Konajúc podľa tohto práva, podpísalo na Taiwane trestné oznámenie vyše 270.000 obyvateľov, v Hong Kongu viac ako 20.000 ľudí, v Japonsku viac ako 4.000 ľudí. Pripojili sa aj ľudia z ďalších krajín ako USA, Kanada, Austrália, Nemecko, Rakúsko a ďalšie. Na Slovensku podpísalo trestné oznámenie viac ako 60 ľudí, vrátene politikov.

Pozadie prenasledovania Falun Gongu

20. júla 1999 spustil Jiang Zemin, ako vtedajší prezident Číny a generálny tajomník KSČ, protiústavné, ilegálne, rozsiahle a deštruktívne prenasledovanie desiatok miliónov praktizujúcich Falun Gongu v Číne.

Metódy, ktoré sa pri prenasledovaní v Číne používajú zahŕňajú nezákonne väznenie, vraždy, mučenie a dokonca násilné odbery orgánov ľuďom, ktorí sa venujú kultivačnému systému Falun Gong.

Falun Gong (alebo aj Falun Dafa) je pokročilá metóda na zušľachťovanie mysle a tela. Je zakorenený v tisícoch rokov tradičnej čínskej kultúry. Jadrom jeho učenia sú hodnoty pravdivosti, súcitu a tolerancie. Zahŕňa štyri pomalé cvičenia a meditáciu v sede. Dôraz kladie tiež na zušľachťovanie vnútornej povahy a charakteru človeka.

Veľká popularita Falun Gongu sa však bohužiaľ stala tŕňom v oku čínskej vláde, na čele s Jiang Zeminom. Už 16. rok prebieha v Číne veľmi agresívna a lživá kampaň proti ľuďom praktizujúcim tento meditačný systém, ktorá sa nevyhýba ani krutým metódam fyzického a psychického mučenia, či dokonca násilných odberov orgánov.

Tieto zločiny proti ľudskosti odhalili v roku 2006 kanadskí právnici David Kilgour a David Matas. Zhrnuli ich vo svojej publikácii „Krvavá žatva: Zabíjanie Falun Gongu kvôli orgánom“ (David Matas bol za ňu nominovaný na Nobelovu cenu mieru, r. 2010).

Podľa ich výskumnej správy bolo v rokoch 2000 až 2005 v Číne asi 41.500 orgánových transplantácii, pri ktorých sa nedá vysvetliť zdroj orgánov. Prišli k záveru, že jediným možným vysvetlením je zneužívanie uväznených nasledovníkov Falun Gongu, ako zdroja pre tieto transplantácie. Matas a Kilgour pritom vychádzali z oficiálnej čínskej vládnej štatistiky, z rozhovorov s lekármi v nemocniciach, krátkych čakacích časov na orgán, lekárskych prehliadok vo väzeniach a z mnohých ďalších prameňov.

Európsky parlament schválil 12. decembra 2013 rezolúciu, v ktorej sa špeciálne uvádza, že EP „vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcimi a dôveryhodnými správami o systematickom, štátom povolenom odoberaní orgánov väzňom svedomia, ktorí s tým nesúhlasia, v Čínskej ľudovej republike, vrátane vysokého počtu stúpencov hnutia Falun Gong uväznených z dôvodu ich náboženského presvedčenia“

Správy o násilných odberoch orgánov v ČĽR zazneli v slovenských médiách viackrát, napríklad v  TA3 (r. 2015), SME (r. 2014), SME (r. 2006).

RongRong
Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search