Medzinárodná výstava obrazov Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť v Košiciach

V pondelok 23. apríla 2012 sa v Košiciach konala vernisáž Medzinárodnej umeleckej výstavy Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. Uskutočnila sa v priestoroch Rotundy na Zbrojničnej 6. Kapacita Rotundy ledva stačila na počet návštevníkov.

Výstava bola otvorená otvorila krátkym úvodným slovom, ktoré sa hlboko dotklo prítomných. Nasledovalo 7-minútové video o umelcoch a ich tvorbe. Ticho v miestnosti sa nedá opísať. Nikto nedýchal, dojatie bolo cítiť všade naokolo.

Návštevníci si potom prezreli obrazy, k čomu ich museli sprievodcovia výstavou vyzvať, lebo po úvodnom videu každý ostával zamyslene sedieť na mieste. Vyjadrenia o dojmoch výstavy boli veľmi pozitívne: „Toto som nečakal, silné...“, „Veľmi hlboké emócie...“, „Smutné...“, „Som dojatý...“

Takéto vety sa niesli miestnosťou počas celej doby trvania vernisáže. Prehliadku sprevádzala pokojná meditačná hudba, ktorá atmosféru pokoja ešte umocňovala.

Medzi návštevníkmi vernisáže boli aj starosta mestskej časti Košice-Sever, starosta mestskej časti Košice-Ťahanovce spolu s manželkou, štátny radca zaoberajúci sa otázkou národnostných menšín, konateľ medzinárodne uznávanej spoločnosti One-click, riaditeľ Mestského informačného centra Košíc a mnoho ďalších významných ľudí. Každý z nich podporil túto výstavu aj svojím podpisom v návštevníckej knihe.

Výstava potrvá do 18. mája 2012. Je naplánovaná aj účasť stredných škôl v rámci prierezových tém, spojená s prednáškou a krátkym videom o umelcoch.

Na výstavu Vás zároveň srdečne pozývame.

 

Návštevníci vernisáže si prezerajú obrazy.
 
Návštevníčka výstavy sa zapisuje do knihy návštev.
 
Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search