Falun Gong na zdravotnom festivale vo Fiľakove

Dňa 9.6.2007 zavítali praktizujúci Falun Gongu do Fiľakova, aby sa zúčastnili "Stretnutia ochrany zdravia" každoročne organizovaného občianskym združením VIS VITALIS. Mnoho ľudí z Fiľakova a jeho okolia tak dostalo príležitosť spoznať starodávnu čínsku kultivačnú metódu Falun Gong.

Ľudia, vidiac harmonické cvičebné pohyby tejto kultivačnej metódy, sa so záujmom prichádzali porozprávať; pýtali sa nás, čo to je Falun Gong, ako sa dostal na Slovensko, kto je Majster Li a hlavne na podrobnosti o prenasledovaní Falun Gongu v Číne. Mnoho ľudí prichádzalo s prvotným zámerom podpísať petíciu a vyjadriť tak svoje úprimné želanie, aby sa čo najskôr skončilo prenasledovanie Falun Gongu v Číne. Bolo pre nich nepochopiteľné, že v 21. storočí ešte môže existovať spoločenské zriadenie, ktoré nesmierne brutálnymi metódami prenasleduje ľudí za to, že sa vo svojom živote snažia dodržiavať vyššie princípy Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti.

Na podujatí sa s veľkým záujmom stretli skladané lotosové kvety, ktoré praktizujúci húževnato vyrábali v prestávkach medzi cvičeniami. Darované kvetinky vniesli do mnohých domácností symbol čistoty a harmónie. Niektorí ľudia pravdepodobne cítili pozitívne pole energie v okolí praktizujúcich Falun Gongu, pretože trpezlivo čakali, kým sa podarí vyrobiť kvetinku aj pre nich. O knihy Falun Gong a Čuan Falun z vydavateľstva CAD PRESS ľudia prejavili veľký záujem. Vedeli, že knihy sú voľne dostupné na internete, ale napriek tomu ich chceli mať čo najskôr doma.

 

Ľudia pri stolíku s materiálmi o Falun Gongu
 
Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2019.

Search