Falun Gong na Dňoch Zdravia v Ružinove

V dňoch 14. a 15. apríla 2007 sa v Dome kultúry Ružinov uskutočnili 11. Dni Zdravia, na ktorých sa zúčastnili aj praktizujúci Falun Gongu. V sobotu a v nedeľu ráno mali prednášku spojenú s predvádzaním a vyučovaním cvičení.

Záujem ľudí o Falun Gong bol veľmi veľký. Počas spoločného cvičenia niektorí ľudia už hneď na začiatku cítili silný prúd energie a teplo. Zaujímali sa o miesta našich cvičení a povedali nám, že by radi prišli. Okrem samotných cvičení prejavili záujem aj o knihy Falun Gong a Čuan Falun. Jeden pán nám ponúkol možnosť uverejňovania našich akcií v časopise, do ktorého prispieva. Ľudia boli veľmi otvorení a plní porozumenia. Niektorí si zobrali viac informačných materiálov, aby ich mohli odovzdať ďalej svojim známym.

Ľudia nás podporili aj v snahe zastaviť kruté prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu v Číne. Mnoho z nich spomenulo aj ako tvrdo sa komunistický režim v Číne správa ku kresťanom.

Niektorí účastníci festivalu si odnášali aj papierové lotosové kvietky, ktoré symbolizujú čistotu, krásu a návrat k tradičným ľudským hodnotám.

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search