Tajomník strany jednej továrne hovorí na zhromaždení zamestnancov: "Podporujeme Falun Gong."

Začiatkom roka 2002 sa konalo v jednej továrni [v Číne] zhromaždenie zamestnancov, na ktorom sa zúčastnilo približne sto vedúcich pracovníkov a technických špecialistov. Vedúci, ktorý bol zároveň tajomníkom strany mal prejav, v ktorom vyjadril svetonázorový pohľad továrne. Hovoril vážnym tónom: "V našej továrni sa svetonázor praktizujúcich Falun Gong veľmi zvýšil. Podporujeme Falun Gong."

Potom rozprával o svojom zážitku: "Po zmenách platov v roku 2001 prišiel do mojej kancelárie jeden praktizujúci Falun Gongu. Spýtal som sa ho, čo by som pre neho mohol spraviť. Odpovedal, že by sa chcel porozprávať o plate. Zaváhal som a zopakoval som, že zvýšenie platov zamestnancov sa vykonalo na základe pripraveného dokumentu a že viem, ako usilovne pracoval a že by si vlastne zaslúžil lepší plat. Musí ale pochopiť túto situáciu. Potom ako si ma vypočul, usmial sa a povedal: "Pán tajomník, prosím vypočujte si ma. Dostal som zvýšenie platu vyššie ako to, čo sa dostalo môjmu predstavenému. Ale môj predstavený pracuje veľmi usilovne a bol veľmi produktívny. Preto by som rád rozdiel svojho platu venoval svojmu predstavenému, pretože si ho viac zaslúži a ja si myslím, že to robím správne." Ja (tajomník) som bol veľmi prekvapený. Vôbec som to neočakával. Pozrel som sa do tej úprimnej a vážnej tváre a sťažka som vzdychol. Dnes je naozaj veľmi ťažké nájsť takých ľudí."

Hneď ako vedúci dokončil svoj prejav, postavil sa zástupca vedúceho a povedal: "Ja by som tiež chcel dodať niekoľko slov: Praktizujúci Falun Gongu nerobia žiadne zlé veci, pretože ich majster ich dobre vyučil."

Na schôdzi zavládlo ticho. Ľudia boli prekvapení, keď si vypočuli slová tajomníka strany a zástupcu vedúceho. Zároveň sa ich veľmi dotkli dôkazy. V skutočnosti chcel tajomník jasne povedať, že "činy, keď sa niekto obetuje kvôli niekomu inému sa nevyskytujú pri mnohých z nás. Členovia strany a vedúci nerobia také ušľachtilé veci, ale tento prostý praktizujúci Falun Gongu niečo také spravil."

Dodatočné komentáre zástupcu vedúceho vyjadrili úplné pochopenie pre tohto človeka. Tento mimoriadny praktizujúci Falun Gongu bol predajcom tejto továrne a veľa cestoval. Keď je na služobnej ceste, reprezentuje továreň. Kupujúci ho často berú na večeru a používajú pritom rôzne metódy, aby ho podplatili. Kupujúci tým chcú dosiahnuť dobrý obchod. On sa však správa dobre a odmieta každý pokus o podplatenie. Spravil to po prvýkrát, po druhýkrát, rok za rokom, ako spozorovalo vedenie továrne. Zástupca vedúceho sa spýtal praktizujúceho, prečo sa bez výnimky správa dobre. Tento opakovane odpovedal, že "náš majster nás žiada, aby sme konali správne." To je dôvodom, prečo praktizujúci Falun Gongu sú takí dobrí, ako popísal zástupca vedúceho pri zhromaždení.

V skutočnosti bolo správanie praktizujúceho Falun Gongu veľmi dobré a kolegovia v jeho skupine tiež prisvedčili, že sú to dobrí ľudia. Na zhromaždení sa veľa diskutovalo, "sú to dobrí ľudia, ale vláda im nedovoľuje praktizovať a vymýšľa si lži o Falun Gongu. Niet pochýb, že sú to dobrí ľudia, človek si to môže odvodiť z ich správania."

Ľudia chcú dobré sociálne prostredie, všeobecný dobrý stav spoločnosti a zdravé telo. Praktizujúci Falun Gongu to môžu zrealizovať a naozaj to robia.

Keď ľudia poznajú pravdu o Falun Gongu a rozumejú tomu, čo je dobré a čo zlé a ako sa Falun Gong týka všetkých, je jasné, čo treba chrániť a čomu treba odporovať, pretože to rozhoduje o našej budúcnosti.

Článok v Čínštine:
http://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/11/69697.html

Článok v Angličtine:
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/3/20/46238.html

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search