Pan Yan Liyou z Provincie Hainan umírá na následky mučení

Praktikující z Hainan Provincie

(Clearwisdom.net) Pan Yan Liyou, narozen 1954, byl původem z Laohekou, provincie Hubei. Dříve byl hlavní manažer průmyslové vývojové společnosti Huayi v provincii Hainan. V mládí utrpěl autonehodu a zůstal ochrnutý. Ikdyž utratil spousty peněz, aby našel lék, žádná léčba nebyla účinná a on byl odkázán na kolečkové křeslo. Na konci roku 1998 začal praktikovat Falun Gong. Brzy byl schopen vstát a chodit zase po svých. Ikdyž stále kulhal, jeho zdraví se nesmírně zlepšilo. Mohl provádět všechna cvičení Falun Dafa. Daroval své kolečkové křeslo a berle obecnímu úřadu.

20. července 1999, Ťiangův režim zahájil persekuci Falun Gongu. Se svojí pevnou vírou v Dafa šel Yan Liyou několikrát apelovat na vládu provincie Hainan. Později byl unesen policií a na 15 dní zadržen v Haidianském vězení. Po propuštění šel do Pekingu odvolat se k centrální vládě, žádat aby bylo obnoveno dobré jméno Falun Dafa a aby byly všichni zadržení praktikující bezpodmínečně propuštěni. Na náměstí Tiananmen zdvihnul vysoko banner hlásající "Falun Dafa je dobrý!". Pekingská policie ho brutálně zbila. Před tím než dorazil na náměstí Tiananmen, namaloval si na hruď nápis "Kultivuji pevně Dafa s nepohnutým srdcem". Když ho policie přestala bít, svlékl si tričko a požádal policii, aby přečetli symboly na jeho hrudi. Policie ho 1 týden mučila, ale on zůstal nezlomný. Když viděli, že je na pokraji smrti, policie jej odvezla na okraj Pekingu, tam ho zanechali a ujeli pryč.

V červnu 2000 vytvořil banner hlásající "Falun Dafa je dobrý" a šel do parku ve městě Haikou provincie Hainan potvrzovat Falun Dafa. Zdvihnul banner nad hlavu a objasňoval lidem v parku pravdu. Ne dlouho poté, jej obklíčilo mnoho policistů se zbraněmi. On stále držel banner nad hlavou a kráčel dopředu s ozbrojenou policií, která ho následovala za jeho zády. Policie ho poslala do Haidianského vězení. Začal hladovku a byl násilím krmen. Byl mučen do míry, kdy byl jen kost a kůže. Po 19 dnech hladovky jej policie poslala domů.

V červenci 2000 se opět rozhodl jít apelovat do Pekingu. Ale byl zatknut na mole policií, která tam na něj už čekala. Byl poslán na místní policejní stanici, kde jej spoutali a pověsili. O měsíc později byl odsouzen ke dvou letům nucených prací. V mužském pracovním táboře provincie Hainan pokračoval v praktikování Falun Dafa. Často byl bit policií a vězni. Navíc, policie jej svázala a pověsila jej na několik dní a nocí. Když ho sundali ze zavěšení, jeho celé tělo bylo strnulé a nemohl se vůbec hýbat. Policie také podněcovala zločince, aby ho bili. Zločinci někdy zakryli jeho hlavu oblečením nebo dekou a pak ho ukrutně bili. V zimě zločinci lili studenou vodu na jeho šaty. Aby trpěl, nutili ho také, aby stál v nádrži s ledovou vodou. Násilím jej krmili lidskými výkaly. Často během těchto týraní omdlel nebo plival krev. Byl poslán do nemocnice na pohotovostní ošetření. Když nabyl opět vědomí, policie jej odtáhla do pracovního tábora k dalšímu mučení. Po roce a půl měl zranění po celém těle. Když viděli, že je na pokraji smrti, pracovní tábor jej propustil do domácího ošetření a požádali jeho rodinu, aby jej vyzvedla. Když se vrátil domů, často vyplivoval krev. Když něco snědl, hned to vyzvracel. Jeho zdravotní stav byl velmi chabý.

V lednu 2002 šel znovu s neotřesitelným odhodláním a velkým soucitem do Pekingu, aby potvrzoval Dafa. V tom čase byly všude po ulicích a v alejích Pekingu plakáty pomlouvající Falun Dafa. Cítil velký smutek, když uviděl ty plakáty, a tak chodil po městě, aby je odstranil. Když byl unaven, chvíli si odpočinul. Nakonec utratil veškeré peníze, které si s sebou přinesl. Už neměl peníze, aby si mohl koupit jídlo, ale stále pokračoval v odstraňování plakátů a objasňování pravdy. O několik dní později šel na náměstí Tiananmen potvrdit Dafa. Byl ukrutně zbit policií, ale odmítal jim sdělit své jméno a adresu. Policie použila několik elektrických obušků, všemi najednou mu dávala šoky. Následkem mučení často omdlel. Vyplivoval krev, zvracel a trpěl křečemi. Byl poslán do nemocnice na rychlé ošetření. Byl zničen jak fyzicky tak psychicky.

Navzdory mučení si udržel pevnou víru v Dafa. Po devíti měsících mučení byl jen kost a kůže a neustále zvracel. Policie ho nepropustila, dokud nebyl na pokraji smrti.

Na konci září 2002 se Yan Liyou vrátil domů. Často plival krev a zvracel, ikdyž nic nejedl. Trpěl také závratěmi a nemohl jasně myslet. 12. dubna 2004 zemřel.

Výše uvedená fakta mi sdělil sám Yan Liyou, když mě navštívil u mě doma. Radil mi, abych si vážil Dafa a povzbudil mě, abych zůstal odhodlaný. Když jsem se dozvěděl o jeho smrti, moje srdce se naplnilo obrovským zármutkem. Napsal jsem tento článek, abych odhalil pronásledování takového dobrého praktikujícího.


Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/21/75247.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/5/26/48585.html

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search