Zástupcovia miest Slovenska sa vyjadrujú proti prenasledovaniu Falun Gongu v Číne

Na území celého Slovenska sa uskutočňujú pravidelné informačno- petičné akcie, ktoré majú za cieľ upovedomiť ľudí o prenasledovaní meditačnej praxe Falun Gong v Číne. Praktizujúci Falun Gongu na Slovensku pri príležitosti ich konania oslovujú aj primátorov rozličných miest, ktorí tak hlasom svojej podpory môžu taktiež prispieť k potlačeniu krutého prenasledovania Falun Dafa v Číne.

Ďalšími zástupcami miest, ktorí svojim podpisom Petície na podporu ľudských práv praktizujúcich Falun Gongu v Číne podporili dobrú vec sú:

  • Michal Slašťan, primátor mesta Ružomberok (petícia)
  • Peter Molčan, primátor mesta Sabinov (petícia)
  • Katarína Ďurčanská, zástupkyňa primátora mesta Prešov (petícia)

# # #

Text petície:

Berúc do úvahy, že:

  • Falun Gong ako disciplína učí človeka žiť podľa zásad pravdivosti, dobroty a tolerancie a tým prispieva ku zlepšeniu spoločnosti ako celku,
  • Falun Gong podporuje dobré duševné aj fyzické zdravie človeka a pomáha uchovať tradičné ľudské hodnoty úprimnosti, vytrvalosti a nesebeckosti,
  • Praktizujúci Falun Gongu sú v Číne už 10 rokov vystavení neľudskému prenasledovaniu, sú bití, mučení a zabíjaní, aby sa vzdali svojho presvedčenia,

Pripájam sa k výzve za okamžité ukončenie krutého prenasledovania a mučenia praktizujúcich Falun Gongu v Číne. Ľudské hodnoty pravdivosti, dobroty a tolerancie majú byť zachovávané v každej krajine na svete.

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2020.

Search