Když dodržíš slovo, zachováš si ryzí charakter

Od Qingyana

(Clearwisdom.net) Pan Zhao Rou žil v období dynastie Wei (396-535 n. l.) ve městě Jincheng. Když byl mladý, díky svým vědomostem a ryzímu charakteru se stal dobře známým v oblasti Hexi. Práci úředníka v Henei vykonával s laskavostí a vzbuzoval důvěru.

Jednou pan Zhao Rou našel na zemi zlatý korálek. Okamžitě zavolal toho, kdo ho ztratil, a vrátil mu ho. Jindy zase se vydal se svým synem Shanmingem na trh, aby prodal pluh. Už ho skoro chtěl prodat za dvacet stříbrňáků, když si toho povšiml další kupec. Cena, za kterou chtěl pluh prodat, byla příliš nízká, a tak byl ochoten zaplatit třicet stříbrných. Shanming, Zhaoův syn, chtěl prodat pluh tomu, kdo nabídne víc, ale jeho otec Zhao Rou řekl: "Už jsme se domluvili s někým jiným. Jak se můžeme rozhodnout jinak, jen protože z toho budeme mít vyšší zisk?" A tak prodali pluh prvnímu kupci.

Zhao si získal obdiv ostatních lidí.

Naši předci nás učili, že vznešený člověk musí mít ryzí charakter a chovat se podle morálních zásad tváří v tvář zisku. "Dodržíš slovo a zachováš si ryzost" je tajemství obchodníků a rovněž podstatná ctnost. Když se kupec vzdá své bezúhonnosti kvůli zisku, bude lhát a podvádět své zákazníky jen kvůli nepatrným výhodám; a proto se k němu zákazníci napříště obrátí zády. Je to stejné i v mezilidských vztazích: nikdo se nechce přátelit s někým, kdo podvádí.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/1/11/68885p.html

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2019.

Search