Desaťročné dievča brutálne zbité a uväznené políciou v železnej klietke

(Clearwisdom.net) Cheng Siying je desaťročné dievča z mesta Guangdong. Navštevovala školu v Mingshan, kde žila so svojimi rodičmi.

7.augusta 2008 dala Cheng svojmu učiteľovi letáčik o prenasledovaní Falun Gongu. Ten ihneď zavolal Národnú bezpečnosť a udal ju. Veliteľ bezpečnosti, Gou Yongqiong, a ďalší dvaja policajti okamžite prišli do základnej školy a zatkli Cheng Siying.

Spolužiaci Cheng boli svedkami toho, ako ju veliteľ Gou surovo udrel do tváre. Spútal jej ruky a nohy a zamkol ju do malej železnej klietky. Po celý čas na ňu kričal a nadával jej. Nakoniec dal Gou každému študentovi na škole jeden jen, aby ich podnietil k ďalšiemu udávaniu praktizujúcich Falun Gongu. Niektorí študenti si však peniaze nezobrali.

Okolo 21. hodiny zadržali aj jej rodičov. Policajti z ich domu odniesli kopírovací stroj a osobné veci.

11. augusta 2008 sa Cheng vrátila domov a išla späť do školy. Viditeľné rany na jej tele boli jasným dôkazom mučenia, ktoré utrpela. Jej učiteľ, Cheng Zhongtao, však zlomyseľne vyhodil jej školskú tašku z triedy a zakázal jej školu navštevovať, odopierajúc jej tak právo na vzdelanie.

18. augusta 2008 sa Cheng Siying vrátila do školy, aby si nechala preplatiť jej zvyšné stravné lístky. Riaditeľ školy, pán Jiasen, si ju zavolal do svojej kancelárie. Na znak súcitu s jej situáciou jej daroval nový bicykel. Povedal jej, že si ho kúpila jeho dcéra. Cheng dala riaditeľovi kópiu Deviatich komentárov ku komunistickej strane a odišla.

V súčasnosti je miesto pobytu jej rodičov neznáme a mladé dievča nemalo inú možnosť ako opustiť domov, aby sa vyhlo ďalšiemu zatknutiu.

Zoznam telefónnych čísel dotknutých osôb:
Národná bezpečnosť Mingshan, oddiel v meste Ya'an - veliteľ Gou Yongqiong: 86-13981621999 a 86-13881620688.
Úrad 610: Li Mingshu: 86-13981622239
Záchytné centrum v Mingshan:
Riaditeľ, Luo Chunmei: 86-13308161584
Policajný asistent, Li Qiangguo: 86-13981620808

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/9/4/100378.html