V Slovenskej Národnej Rade odznela správa Davida Kilgoura o vyberaní orgánov nasledovníkom Falun Gongu v čínskych väzeniach

(zľava) F. Mikloško, D. Gabániová, L. Nagy, D. Kilgour na tlačovej konferencii po stretnutí vo Výbore NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. (VE)

David Kilgour, bývalý štátny tajomník Kanady pre Áziu a Tichomerie, navštívil Slovensko, aby aj našich predstaviteľov informoval o výsledkoch svojho vyšetrovania násilného odoberania orgánov nasledovníkom Falun Gongu v Číne.

V dopoludňajších hodinách sa stretol so zástupcami Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Na následnej tlačovej konferencii pre zástupcov slovenských médií uviedol, že podľa výsledkov jeho šetrenia je zdroj 41.500 transplantovaných orgánov v Číne v rokoch 2000-2005 nevyjasnený.

Podľa jeho slov je veľmi ťažké získať priamy dôkaz, pretože napríklad manžel lekárky, ktorý odobral očnú rohovku viac ako 2000 ľuďom (správa) a momentálne údajne žije v Kanade, sa sotva prizná k svojmu činu, pretože by ho to usvedčovalo z masovej vraždy. Ako bývalému prokurátorovi mu však v tomto prípade stačia nepriame dôkazy, napríklad z telefonických rozhovorov, kde lekári v nemocniciach potvrdzujú rýchlu dostupnosť orgánu, alebo prudký nárast počtu transplantácií.

V jednom spomínanom prípade údajne 35 ročnému mužovi v Šanghajskej ľudovej nemocnici č. 1 postupne priniesli 4 transplantáty obličiek, ale žiadna z nich nebola vhodná. O 3 mesiace neskôr mu priniesli ďalšie 4 transplantáty, z ktorých posledný mu implantovali. Jeho lekár, Dr. Tchan, povedal otvorene mužovi, že tieto orgány pochádzajú z popravených väzňov a že prinajmenšom jeden bol odobratý tajne, bez súhlasu darcu. David Kilgour vyhlásil, že si je istý, že niektoré z týchto orgánov pochádzali z nasledovníkov Falun Gongu, ktorí sa ani nedostali pred riadny súd.

Podpredseda výboru František Mikloško na margo správy uviedol, že pokiaľ sú tvrdenia v nej pravdivé, nemožno to, čo sa deje v Číne, nazvať inak, ako "kanibalizmom". Pani Gabániovú(SMER) znepokojila existencia databáz ľudí, z ktorých si lekári v nemocniciach môžu doslova "vyberať" vhodných darcov, čo označila za mimoriadne nehumánny čin, akého sa dopúšťa komunistický režim na nasledovníkoch filozofie, ktorí sa chcú vrátiť k tradíciám.

Predseda výboru László Nagy (SMK) sa údajne obráti na ministra zahraničných vecí Jána Kubiša a bude ho informovať o obsahu správy a tiež o krokoch, ktoré v tejto súvislosti pripravuje vláda.

Popoludňajšia beseda

O 17:30 sa David Kilgour zúčastnil v Bratislave prednášky s názvom "Najväčšie zločiny komunizmu dnes - násilné odbery orgánov v Číne", na ktorej verejnosť zoznámil s výsledkami svojej správy. Prednášku organizoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika spoločne s internetovým denníkom Veľká Epocha a zúčastnilo sa na nej viac ako 50 ľudí.

Slovensko bola 23. krajina, v ktorej David Kilgour informoval jej predstaviteľov o výsledkoch svojej správy. V najbližších dňoch navštívi Rakúsko a ďalšie európske krajiny, aby s výsledkami svojej správy oboznámil vlády a nevládne organizácie v ďalších krajinách.

Správy v médiách:

Text vyšetrovacej správy, ktorú vydal D. Kilgour a D. Matas (v Češtine)