Prehlásenie od podpredsedu Európskeho parlamentu: "Máme dostatok nepriamych dôkazov, aby sme upozornili medzinárodné spoločenstvo na to, čo sa rovná genocíde."

(Clearwisdom.net) Nasledujúce prehlásenie poslal Edward McMillan-Scott, poslanec a podpredseda Európskeho parlamentu, tlačovej konferencii v Londýne, ktorá sa konala pri príležitosti siedmeho výročia prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu.

Poslanec EP Edward McMillan-Scott (Yorkshire & Humber UK EPP-ED/Konzervatívec), podpredseda Európskeho parlamentu a spravodajca nového výboru pre demokraciu a ľudské práva navštívil 21.-29. mája 2006 Čínu, Hong Kong a Taiwan, s cieľom zistenia faktickej situácie, najmä ohľadom tvrdení o vyberaní orgánov.

Pri príležitosti siedmeho výročia začiatku prenasledovania čínskou vládou praktizujúcich Falun Gongu v Číne máme dostatok nepriamych dôkazov, aby sme upozornili medzinárodné spoločenstvo na to, čo sa rovná genocíde. Vďačíme za to najmä nedávnej správe od Davida Kilgoura, kanadského právnika a bývalého člena parlamentu.

Keď som bol v Pekingu, stretol som sa s bývalým čínskym väzňom, pánom Cchao Tungom, praktizujúcim Falun Gongu, ktorý videl mŕtvolu svojho najlepšieho priateľa s dierami po orgánoch, ktoré mu boli vybraté.

Ročné správy OSN o Číne od roku 1999 neustále dokumentujú široké porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopúšťa čínsky komunistický režim na praktizujúcich Falun Gongu v Číne. Tieto priestupky zahŕňajú ilegálne zatknutia a zadržiavanie, vymývanie mozgov, mučenie a zabíjanie.

Teraz sa tieto brutality vystupňovali do najohavnejšieho zločinu zo všetkých - vyberanie orgánov zo živých praktizujúcich Falun Gongu, ktorí sú zadržiavaní ako väzni svedomia v čínskej sieti gulagy-pripomínajúcich väzení a pracovných táborov, a predaj týchto orgánov s obrovským ziskom nič netušiacim obetiam po celom svete, ktoré potrebujú mať transplantovaný orgán. OSN dlhuje svetu vysvetlenie.

Je čas, aby Čínska ľudová republika otvorila dvere a dovolila neobmedzené vyšetrenie všetkých pracovných táborov, nemocníc, psychiatrických ústavov a podobných zariadení.

Poslanec EP, Edward McMillan-Scott

Zdroj: http://clearharmony.net/articles/200607/34425.html