Primátorka Spišskej Novej Vsi odsudzuje praktiky mučenia používané vládnym režimom v Číne

Po odhalení incidentu vyberania orgánov z nasledovníkov Falun Gongu v Číne sme oslovili primátorov z miest a obcí po celom Slovensku, v ktorom sme ich upozornili na tieto praktiky. V reakcii na tento list primátorka Spišskej Novej Vsi napísala:

..."Nie je tomu tak dávno, čo sme aj my pociťovali praktiky nadvlády jednej strany prenasledovaním, väznením, zbavovaním slobody a ľudskej dôstojnosti, mučenia, ba aj smrti.

Aj z tohto dôvodu po prečítaní Vášho listu, ako aj svedectiev v ňom uvedených a popísaním foriem nátlaku a mučenia ľudí s presvedčením hlavne Falun Gongu, čo najdôraznejšie odsudzujem takéto praktiky vládneho režimu v Číne a aj touto cestou sa pripájam k mnohým demokraticky zmýšľajúcim ľuďom a vyzývam čelných predstaviteľov moci v Číne, aby skoncovali s mučením a vraždením nevinných ľudí.

Záverom vyslovujem presvedčenie, že tak ako ja, aj množstvo ľudí dobrej vôle na tejto zemi chce žiť v láske, porozumení, slobode a v mieri."...

Sme radi, že stále existujú ľudia, ktorí si uvedomujú, že ľudský život je nenahraditeľný a odsudzujú praktiky režimov, ktoré svojvoľne ľudské životy ničia.