Francie: Historické rozhodnutí Rady Evropy ve Štrasburku


Od reportéra Clear Harmony

25. ledna 2006 učinila Rada Evropy významné rozhodnutí. Poprvé se Evropa podívala na zločiny spáchané totalitními komunistickými režimy a odsoudila je. Tuto snahu inicioval švédský delegát Göran Lindblad. Novinářům řekl, že se v první řadě zaměří na Komunistickou stranu Číny (KS Číny).

Schválení rezoluce je milníkem v dějinách lidstva a vytváří základnu k odsouzení a obsáhnutí zločinů spáchaných ve jménu komunismu v mezinárodním měřítku. Zvláště v Evropě, ve společenství řady zemí, které ještě před nedávnem žily v područí komunistické vlády, je přijetí rezoluce v poměru 99 ku 42 hlasům jasným průlomem.

Falun Gong podporuje tento krok - rezoluci před hlavní budovou Rady Evropy

Zatímco se 24. a 25. ledna v Radě Evropy vedly diskuse, praktikující Falun Gongu a oponenti komunismu demonstrovali, aby podpořili rezoluci před hlavní budovou Rady Evropy. Asi 60 praktikujících ze Švýcarska, Francie, Německa, Norska, Švédska, Nizozemí a Itálie přijelo odhalit porušování lidských práv praktikujících Falun Gongu Komunistickou stranou Číny a podpořit tuto rezoluci.

Podpora Rezoluce

Praktikující Falun Gongu také hovořili s delegáty, novináři a návštěvníky o pronásledování Falun Gongu a zločinech spáchaných čínským komunistickým režimem.

"Podle mého názoru je rezoluce pro Evropu nesmírně důležitým rozhodnutím a jde správným směrem," řekl Helmut, 75letý praktikující Falun Gongu z Německa, který přijel společně se svou ženou, aby se zúčastnili protestních aktivit a navzdory chladnému počasí vytrvali až do konce. "Každý krok k ukončení nelidských zločinů spáchaných komunisty a odhalení pronásledování je rozhodně vykročením správným směrem a bude mít pozitivní vliv na země a jejich občany. Stále doufáme, že tento trend bude pokračovat a že kruté pronásledování praktikujících Falun Gongu brzy skončí."

Helmut, který se zajímá o duchovno, vždy v srdci cítil hluboký odpor ke komunismu: "Věřím, že odmítnutí jakékoli vyšší síly může v nejhorším případě vést lidi k tomu, že budou pronásledovat druhé, právě jak se to nyní děje v Číně. Když není vyšší řád, neexistují pocity zodpovědnosti. Člověk musí vzít zodpovědnost za zločiny. Člověka přimějí, aby uvěřil tomu, že když ho nikdo nevidí a nehledá, nemůže za svůj čin být zodpovědný. To je daleko od pravdy."

Pravdivost, Soucit a Tolerance přivede KS Číny k zániku

Od začátku pronásledování Falun Gongu uběhlo již šest let. Během této doby bylo oficiálně potvrzeno přes 2 815 případů umučení. Skutečné číslo nejspíše dosahuje desetitisíců. Desetitisíce praktikujících žijí v otrockých podmínkách pracovních táborů, vězení a "převýchovných" centrech, kde jsou mučeny, aby byly donuceny vzdát se Falun Gongu. Komunistický režim si nedovedl představit, že klidný odpor, odvaha a neochvějná vytrvalost praktikujících Falun Gongu vydrží tak mnoho let.

Ťiang Ce-min musí být postaven před soud

Ťiang Ce-min, bývalý vůdce a hlava státu, v r. 1999 se domníval, že zničí Falun Gong během tří měsíců. Avšak popularita Falun Gong se mnohonásobně zvýšila. Více a více lidí prohlédlo lži a machinace KS Číny a pokojně projevují odpor k nespravedlnostem.

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200602/31340p.html